Op tijd aanmelden voor oliebollenkraam

Wilt u in december 2024 vanaf een standplaats oliebollen verkopen in Uithoorn, dan dient u zich voor 1 mei 2024 in te schrijven.

In het kader van de Beleidsregels Standplaatsen Uithoorn 2021 dient de verdeling van de schaarse vergunningen voor standplaatsen transparant te gebeuren. Daarom vindt er jaarlijks een openbare inschrijving plaats. 
Er zijn drie locaties aangewezen voor een oliebollenkraam, te weten het Amstelplein, het Zijdelwaardplein en het Legmeerplein. U kunt zich voor meerdere locaties inschrijven, maar u krijgt maximaal één locatie toegewezen. Op de locatie Legmeerplein is geen elektriciteit beschikbaar. Op alle genoemde locaties is geen aansluiting voor stromend water aanwezig.

Inschrijven

Als u in aanmerking wilt komen voor een tijdelijke standplaats kunt u een mail sturen naar gemeente@uithoorn.nl. Vermeld hierbij: naar welke locatie(s) uw interesse uitgaat, uw algemene gegevens en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Vermeld in het onderwerp het zaaknummer 2024-034611.

Indien er meerdere inschrijvingen voor dezelfde locatie binnenkomen, vindt er op 14 mei 2024 een loting plaats. Na de loting wordt u geïnformeerd over de uitslag. Als u wordt ingeloot, ontvangt u informatie over de verdere procedure.
Enkele voorschriften:

  • U mag de standplaats innemen voor een periode van maximaal vier weken. In deze periode mag u oliebollen verkopen tussen 09.00 en 22.00 uur;
  • De vergunninghouder dient tijdens de verkoopuren zelf aanwezig te zijn op de standplaats;
  • U dient ingeschreven te zijn als ambulant handelaar in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag betaalt u conform de Legesverordening Uithoorn 2024 € 214,15. Daarnaast wordt er voor de inname van de standplaats precariobelasting in rekening gebracht.