Gemeente Uithoorn meet geluidpieken Schiphol

De geluidsoverlast van Schiphol is voor inwoners van Uithoorn en De Kwakel de afgelopen jaren flink toegenomen. Maar hoeveel geluidbelasting is er nu echt? Dat is nog steeds niet duidelijk. De gemeente vindt het belangrijk om hier een precies beeld van te krijgen.

Leonie de Boer van de raadswerkgroep Schiphol: “Daarom hebben we op drie plekken in Uithoorn en De Kwakel meetpunten laten neerzetten. In De Kwakel, De Legmeer (bij het handhavingspunt) en bij de Randhoornweg. Deze meetpunten van Sensornet meten heel precies en transparant het geluid van overvliegende vliegtuigen.” 

Pieken meten

Els Gasseling: “En dat is echt wat anders dan de theoretische modellen die Schiphol gebruikt om de overlast te berekenen. Deze modellen brengen de gemiddelde overlast in beeld, niet de pieken. Onderzoeksbureau To70 liet deze modellen ook zien tijdens de bewonersbijeenkomst op 6 februari.” Martine Cranendonk: “Wij willen weten hoeveel overlast de inwoners nu écht hebben van Schiphol. Juist de pieken en de momenten waarop die zich voordoen. De enige manier om die in beeld te krijgen is zelf meten.” 
Judith Beuse: “De meetresultaten kunnen we gebruiken in onze gesprekken met Schiphol en het ministerie. Bijvoorbeeld over de piek in de overlast op de vroege avond, het moment dat onze kinderen naar bed gaan. Bovendien kunnen we de resultaten gebruiken voor de onderbouwing van ons standpunt over de overlast: het moet minder.”

Geluidsmetingen zijn openbaar

De geluidsmetingen van Sensornet zijn openbaar. Omwonenden van Schiphol en andere belangstellenden kunnen online volgen hoe hoog het geluidsniveau van vliegtuigen in hun omgeving is. Dit kan op de website van Sensornet. Daar staan ook de gegevens van geluidsmetingen in andere gemeenten. Meer informatie over het dossier Schiphol vindt u op: Wonen bij Schiphol.