Gemeente trekt bij Schiphol en minister aan de bel

De afgelopen tijd kwamen er heel veel vliegtuigen over Uithoorn en De Kwakel. Veel meer dan normaal. En dat zorgde voor enorm veel overlast. De gemeente Uithoorn ontving dan ook meerdere wanhopige brieven, mails en telefoontjes met de vraag of de gemeente in actie kon komen.

Wethouder Hoekstra: ‘En dat hebben we gedaan. We hebben zowel Schiphol als de minister een brief gestuurd. En zijn in gesprek gegaan met de directeur van Schiphol en de directeur van LVNL. In de brieven en het gesprek hebben we aandacht gevraagd voor de overlast op dit moment. Sterker nog, we hebben gevraagd om maatregelen te treffen. Want 500 vluchten per dag over ons hoofd, dat is volstrekt onacceptabel. Daarnaast hebben we weer de overlast die onze inwoners elke dag ervaren aangekaart. Want als de huidige piek is opgelost, zijn we er nog niet. Dan is er wat ons betreft nog steeds sprake van onevenredig veel overlast. En ook daarvoor is actie nodig.’

De afgelopen week werd de Kaagbaan onderhouden. Samen met de windrichting van vorige week zorgde dat voor veel vluchten op de Aalsmeerbaan. ‘We begrijpen dat banen onderhouden moeten worden’, zegt wethouder Hoekstra. ‘Maar dat wil niet zeggen dat je alle vluchten dan maar naar andere banen moet verplaatsen. Wat ons betreft verlaagt Schiphol het aantal vluchten dan ook als er banen in onderhoud zijn. Dat zou moeten kunnen, omdat onderhoud ver van tevoren wordt gepland. Wat er nu gebeurt, kan in ieder geval echt niet. Onze inwoners onder de vliegroutes van de Aalsmeerbaan worden wanhopig van zoveel lawaai. De hele dag vluchten, elke twee minuten van ’s ochtends 6:30 tot ’s avonds 22:30, de impact daarvan is niet te beschrijven. Zeker voor onze kinderen. Voor hen is de avond immers de nacht. Dit is onacceptabel uit het oogpunt van leefbaarheid en een gezonde leefomgeving voor onze inwoners.’

Afgelopen woensdag vond het gesprek tussen wethouders Hoekstra (o.a. Schipholzaken), De Robles (o.a. gezondheidszorg) en de directeuren van Schiphol en LVNL plaats. Wethouder Hoekstra: ‘Een wat mij betreft goed gesprek, waar we met elkaar hebben verkend hoe we deze situatie in de toekomst kunnen voorkomen. Schiphol verwees hierbij naar haar plan om overlast te verminderen. In dit plan staat ook dat Schiphol ’s nachts sluit. Dat is een mogelijke oplossing, omdat de banen dan ’s nachts onderhouden kunnen worden. Als gemeente hebben we nogmaals aandacht gevraagd voor het verschuiven van nachtvluchten naar de avond en de vroege ochtend. Juist de momenten dat onze inwoners veel overlast ervaren. Schiphol geeft aan hier aandacht voor te hebben en extra overlast te willen voorkomen. Sterker nog Schiphol gaat de situatie in de Zuidoosthoek, waar onze gemeente ligt, ook bij de minister onder de aandacht brengen. Met als boodschap dat onze hoek zwaarbelast is en we ontzien moeten worden. Daar zijn wij het van harte mee eens. Wij vinden dat iedere maatregel voor Schiphol tot minder overlast in deze hoek moet leiden.’