Geef uw mening op de nieuwe Woonvisie

Het woonbeleid van de gemeente Uithoorn, opgesteld in 2013 en geactualiseerd in 2017, is aan vernieuwing toe. Daarom stelt de gemeente momenteel een nieuwe Woonvisie op. Uw mening telt mee. Tot 23 maart kunt u uw mening op de nieuwe Woonvisie delen.

Het is geen nieuws dat er een groot tekort is aan woningen, in Nederland, in de regio en dus ook in Uithoorn en De Kwakel. En niet alleen de beschikbaarheid van voldoende woningen staat onder druk. De sterk gestegen huizenprijzen en energiekosten zorgen er steeds vaker voor dat mensen het huis van hun keuze niet kunnen kopen. Daarnaast neemt het aantal oudere inwoners toe, en daarmee de behoefte aan aangepaste woningen, zorg en ondersteuning. De gemeente streeft ernaar mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, in hun eigen woning en wijk, met genoeg zorg en ondersteuning. En ten slotte ligt er een grote taak om woningen te verduurzamen en energiezuinig te maken.

Uw mening telt: denkt u met ons mee?

De gemeente legt haar plannen rond wonen in de komende jaren vast in een nieuwe Woonvisie. Hoeveel woningen moeten worden gebouwd om te voorzien in de woningbehoefte van onze huidige en toekomstige inwoners? Welke eisen stellen we aan deze woningen? En welke aanpassingen zijn nodig om bestaande woningen geschikt te maken voor ouderen of mensen met lichamelijke beperkingen, voor energiebesparing of voor gasloos wonen? Uw mening telt mee bij het opstellen van de gemeentelijke Woonvisie! Doe mee aan de onlinepeiling via Mentimeter. Scan hiervoor de QR-code of ga naar uithoorndenktmee.nl/woonbeleid. U kunt tot donderdag 23 maart uw mening geven.

 QR-code mening geven voor maken Woonvisie Uithoorn
Afbeelding: QR-code mening geven voor maken Woonvisie Uithoorn