Commissievergaderingen gemeenteraad maart 2023

In week 11 (13 t/m 17 maart) vergaderen de commissies Organiseren, Wonen & Werken en Leven van de gemeenteraad.

Dinsdag 14 maart 2023 commissie Organiseren

Op de agenda staan:

  • Wijziging regels inspreken burgers
  • Lijst moties en toezeggingen

Woensdag 15 maart 2023 commissie Wonen & Werken

Naast het vaste agendapunt over Schiphol staan op de agenda:

  • Oplossingsrichtingen parkeerbeleid (presentatie)
  • Bestemmingsplan Schansgebied
  • Bestemmingsplan Kerklaan 22-28 De Kwakel
  • Bestemmingsplan Aldi Sportlaan 17
  • Bestemmingsplan Zijdelveld 66D

Donderdag 16 maart 2023 commissie Leven

Op de agenda staan:

  • Asiel- en migratieketen (presentatie)
  • Inburgeringsbeleid (presentatie)
  • Maatregelen compensatie verhoogde energiekosten.

De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de raadzaal. Ze zijn (ook) live te volgen via uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl. Inspreken bij de vergaderingen is mogelijk. Aanmelding hiervoor (uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering) is vereist via griffie@uithoorn.nl.