Nieuwjaarstoespraak burgemeester Heiliegers, maandag 9 januari 2023

Geachte aanwezigen; inwoners, vertegenwoordigers van ondernemingen en organisaties, Leden van het college en de ambtelijke organisatie. Ik wens u allen, mede namens de gemeenteraad een gelukkig en gezond 2023. 

Zo’n bijeenkomst als deze is nieuw voor onze gemeente. Het was op initiatief van de gemeenteraad -in vergadering bijeen op 22 oktober 2020- om hier een motie over aan te nemen. Met de strekking dat het enorm van belang is om te beseffen dat alle raadsleden de gehele bevolking in Uithoorn en De Kwakel vertegenwoordigen. Deze nieuwjaarsreceptie is dus georganiseerd door de gemeenteraad met het doel om de verbinding tussen de spreekwoordelijke ‘Laan van Meerwijk’ en die inwoners plus ondernemers te versterken alsook hen onderling nog meer te verbinden. Immers….ik zeg het wel vaker. We zijn allemaal een beetje overheid, alleen u heeft de gemeenteraad en het college de opdracht gegeven één en ander uit te voeren. We kunnen niet alles. Dat betekent dat ook de maatschappelijk instanties en individuen onderling zaken met elkaar mogen regelen. Zo maken we de samenleving…..samen dus.

….en wat is er dan niet mooier om dat bij de start van een nieuw jaar te doen, bij de nieuwjaarsreceptie. En als ik zo rond kijk dan zie ik dat u in groten getale bent gekomen. Dat zegt ook iets over het verlangen om elkaar te zien en gelukkig nieuwjaar te wensen. Fijn dat we elkaar weer op deze manier weer kunnen treffen. Fysiek. En niet meer alleen maar via een beeldscherm of telefonisch. Niet dat Corona weg is, maar het virus lijkt goed onder controle in Nederland.      Kortom….welkom. 

We staan hier vlakbij de net verbouwde raadzaal. Uw raadzaal. Is het niet prachtig? En functioneel. De nieuwe raadzaal is van ons allemaal en sinds 29 september officieel open. Een aantal van u is hier mogelijk al een keer geweest, en voor anderen is dit de eerste keer. Die verbouwing was mede nodig omdat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 de raad niet meer uit 21 leden bestaat maar uit 23. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat we nu meer dan 30 duizend inwoners tellen. Dat is één van de gebeurtenissen van 2022 samen met de installatie van nieuwe raadsleden en ook een nieuw college als uitvoerend bestuur.

Zo begin van het jaar is het de periode waarbij we terugblikken en vooruit kijken. We maken de balans op. Misschien heeft u al goede voornemens genomen toen we over de drempel van het nieuwe jaar gingen. We doen dat zakelijk, en ook privé met familie en geliefden. We staan stil bij fijne momenten, maar ook bij trieste momenten.

Laat ik binnen onze gemeenschap wat verder terugkijken op 2022 en de blik vooruit naar 2023. Ik memoreerde zojuist al de gemeenteraadsverkiezingen. Maar er gebeurde zoveel meer in onze omgeving.
Qua drukte voor de ‘De Laan van Meerwijk’ begon het al met de brand in ’t Buurtnest. Op 1 januari 2022 werd direct een projectgroep geformeerd die meteen vol aan de bak ging. Waar veel mensen op die eerste dag bijkomen van de feestdagen waren de ambtenaren alweer aan het werk. Petje af. Dat petje af geldt ook nu weer….snelle actie na de kleine brand deze jaarwisseling in het kabouterhuis, het voormalige SMGU-gebouw….de vuurvliegjes. Het toont aan hoe veerkrachtig we zijn.

Naast respect voor de ambtenaren wil ik hier vanavond ook mijn dank uitspreken naar onze hulpverleners die tijdens deze jaarwisseling de straat op gingen voor onze veiligheid. Sommige van deze helden zijn hier aanwezig. Ga er maar aanstaan om op die avond en nacht aan het werk te zijn. En ga er maar aanstaan als je de partner bent van één van deze hulpverleners. Of het kind. Respect voor onze mensen van de overheid dus.
U begrijpt…. als er toch zo over ons als overheid gemopperd wordt….dat raakt me. Ik zeg dan ook wel vaak terug ‘Wij zijn met z’n allen die overheid’. Die is compact en is er voor ondernemers en inwoners. U kiest ze en bepaalt het dus ook. Er is nog wel wat te doen rondom het imago. Dat begint overigens met je stem laten horen. Op 15 maart aanstaande bijvoorbeeld. Dan kunnen we kiezen voor Provinciale Statenleden alsook voor leden van de Waterschappen. Maar maak wel gebruik van dat stemrecht….dat geeft nog meer recht van spreken.

Gisteren zei iemand nog tegen me. ‘Het houdt maar niet op die ellende in de wereld burgemeester; Klimaatcrisis, asielzoekers opvangen, inflatie en prijsstijgingen voor energiegebruik’. En dan hebben we het nog niet over honger, armoede en onderdrukking in de wereld of de oorlog in Oekraïne. 

Van de één op andere dag moesten ook wij -particulieren en gemeente- vluchtelingen opvangen. Er is enorm veel werk verzet. Van bedjes in elkaar zetten tot het in orde maken van leefgeld of administreren in de basisregistratie. Met hart en ziel gebeurt dit. En nog steeds is het niet klaar. Ook dit jaar staan we voor een opgave als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Niet alleen voor Oekraïners maar ook voor ontheemden uit andere delen van de wereld waar het onveilig is. Die oorlogen hebben er ook toe geleid dat de prijzen enorm zijn gestegen. Dat raakt iedereen en zo ook onze inwoners en ondernemers waarvan sommigen het steeds moeilijker hebben om rond te komen. Het is geen geheim dat financiële problemen voor veel stress zorgen in het gezin, maar ook dreigt isolatie en vervreemding, omdat je nergens meer aan mee kan doen. We mogen deze groep niet aan het lot overlaten. De raad heeft in november al besloten dat meer mensen de energietoeslag konden aanvragen. En dat is mooi. En we zullen ook dit jaar alle zeilen bijzetten om mensen met geldzorgen te helpen. En dat gaan we ook doen samen met onze partners zoals Uithoorn voor Elkaar, Vluchtelingenwerk en de Voedselbank.

Ik voel met velen mee…. 2022 was best wel een deprimerend jaar. Hoe wapen je je nou tegen neerslachtigheid? Zijn er nog lichtpuntjes? Is het dan alleen kommer en kwel? Nee, natuurlijk niet. Begin december hebben we bijvoorbeeld weer de uitreiking gehad van de Zilveren Schakels gehad. Elke twee jaar doen we dat om de vrijwilligers in onze dorpen in het zonnetje te zetten. Deze derde editie was het Mark van Scheppingen die de titel “Zilveren Schakel 2022” kreeg, uitgereikt door wethouder José de Robles. 
Over vrijwilligers gesproken, we hadden in april tijdens de Lintjesregen 7 inwoners die een Koninklijke onderscheiding kregen. Ik kijk ernaar uit om ook dit jaar de lintjes uit te reiken. Het is altijd een enorme eer. 

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: alle vrijwilligers verdienen ons grootste respect. Want hoe anders zou onze samenleving eruitzien als er geen mensen zijn die zich belangeloos inzetten voor een vereniging, voor een school, voor de Voedselbank, voor elkaar. In onze dorpen hebben we veel vrijwilligers en dat zegt wat over onze gemeenschap.
Andere mooie dingen. Wat dacht u van het feit dat De Kwakelse Kermis officieel Nederlands Immaterieel cultureel erfgoed is geworden…..in het rijtje van ‘Gondelvaart in Giethoorn of Skûtsjesilen in Friesland’ is dat toch een mooie gebeurtenis.

Voortgaan met het uitvoeren van verschillende visies doen we ook in 2023. Bijvoorbeeld de Dienstverleningsvisie. We willen naar een rapportcijfer acht voor onze inwoners! Dit gebeurt samenwerking met wethouder Ferry Hoekstra, die ook de meldingen Openbare Ruimte doet waar het belangrijk is ‘hoe koppelen we terug naar inwoners?’. Daarnaast heeft Ferry Hoekstra de financiën goed vast. We staan er nu gezond voor, Met een beperkte verhoging van de woonlasten kunnen de ambities doorgaan zoals het er nu uitziet. 
Onder leiding van wethouder Jan Hazen vindt het opknappen van onder andere de wegen in het dorpscentrum plaats. Dat is nu goed te zien. Of de visie op sport, ook onder leiding van hem met de bouw van de nieuwe sporthal De Scheg. Alwaar ook een nieuw kunstwerk komt.

Alle visies die we gemaakt hebben en gaan uitvoeren hebben één belangrijk doel; Uithoorn en De Kwakel nog fijner en mooier maken om te wonen, werken of te bezoeken. En om onze inwoners en ondernemers zo goed als mogelijk te stimuleren en ondersteunen waar dat nodig is. Dat kunnen we alleen bereiken als we het samen doen. De raad en het college. Maar ook samen met u als inwoner en ondernemer.

Kortom, u ziet - het is slechts een selectie - , maar er gebeurt best veel. 
Dan nog één ding….dan rond ik af. 

Specifiek complimenten geven hoort wat mij betreft ook bij toespraken als deze. Deze eerste keer wil ik graag de ambtelijke staf van Uithoorn en Duo+ plus griffie bedanken. Wat een werk is er verzet achter de schermen. Voor onze inwoners, organisaties/verenigingen en ondernemers. Top!

Oh ja….nog één allerlaatste ding. Fijn dat u ook in zulke groten getale op mijn verjaardag bent vandaag. Wie jarig is trakteert…..net zoals op de lagere school. Als u vertrekt neem dan een snoeplollie mee. 

Laten we het glas heffen. Op een gezond en gelukkig nieuw jaar!

Pieter Heiliegers, burgemeester gemeente Uithoorn