Jongeren kunnen langer thuiswonen zonder gevolgen voor uitkering ouders

Bij de toekenning van een bijstandsuitkering houdt de gemeente altijd rekening met huisgenoten. Dat betekent dat ervan wordt uitgegaan dat inwoners die een woning delen ook de vaste lasten kunnen delen. Gevolg is dat de bijstandsuitkering vaak lager wordt.

Tot en met 31 december 2022 werd iedere inwonende vanaf 21 jaar in principe gezien als zogenoemde ‘kostendeler’. Uitzonderingen zoals studerende huisgenoten dargelaten. Per 1 januari 2023 verandert dat en worden huisgenoten pas als ‘kostendeler’ gezien als zij 27 jaar of ouder zijn. Dit heeft gevolgen voor inwoners waarbij de uitkering nu wordt gekort, omdat zij een huisgenoot hebben met een leeftijd tussen de 21 en 27 jaar oud en de betreffende huisgenoot niet studeert. 

De mensen waar deze wijziging voor geldt, krijgen uiterlijk vóór de betaaldag van de uitkering van januari (27 januari 2023) bericht van de gemeente wat er gaat veranderen en wat de hoogte wordt van de bijstandsuitkering.
Meer informatie over deze wetswijziging is te lezen via rijksoverheid.nl/kostendeler.
Of bel/ mail met het Sociaal Loket van de gemeente: (0297) 513 111 (tussen 9 en 10.30 uur)/ sociaal.loket@Uithoorn.nl.