Enquête Nieuw parkeerbeleid verlengd

Inmiddels is de enquête “Nieuw parkeerbeleid” van de gemeente Uithoorn ongeveer 87 keer ingevuld. Hoe meer inwoners/bedrijven meedoen, hoe scherper het beeld van de parkeerbehoeften binnen de gemeente. Daarom is de enquête verlengd tot en met 22 januari 2023. Nog niet gedaan? Vul dan de enquête alsnog in!

Hoe waardeert u de parkeergelegenheid in de eigen wijk? Ervaart u parkeeroverlast in uw wijk? Kunt u gemakkelijk in de rest van het dorp parkeren? Deze vragen komen terug in de enquête Nieuw parkeerbeleid van de gemeente Uithoorn.

Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040

Met de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 werkt de gemeente aan een goede balans tussen veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Behalve parkeergelegenheid zijn langzaam verkeer, bestemmingsverkeer, en openbaar vervoer belangrijke thema’s in de mobiliteitsvisie. In de visie worden de nieuwste technieken en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit meegenomen, zoals deelauto’s, deelscooters, slimme verkeerslichten en apps om mee te reizen. 

Denk mee!

Wij zijn benieuwd naar uw mening over het parkeerbeleid in de gemeente. U kunt de enquête invullen op uithoorndenktmee.nl/parkeerbeleid. Met uw mening en ideeën helpt u de gemeente om goede keuzes te maken bij het parkeerbeleid voor de komende jaren.