Samenwerkingsovereenkomst gemeente en Schanskerk B.V.

Op 20 februari tekenden wethouder Jan Hazen en Cees van Vliet en Galtjo van Zutphen van Schanskerk B.V. (SBV) een samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn afspraken vastgelegd rondom de ontwikkeling van de Schanskerk. Zo werkt de gemeente samen met SBV aan de herontwikkeling van kerk, de pastorie en de tuinen eromheen. Een belangrijke stap in de herontwikkeling van het héle Schansgebied.


Foto: Wethouder Jan Hazen, Cees van Vliet en Galtjo van Zutphen van Schanskerk B.V. (SBV) tekenen samenwerkingsovereenkomst

In december 2022 kocht SBV de Schanskerk van de parochie en kon een start worden gemaakt met dit bijzondere project. De restauratie van de kerk is een belangrijk onderdeel van het plan voor het Schansgebied als geheel. “De Schanskerk is een heel indrukwekkend gebouw en beeldbepalend voor het Schansgebied,” zegt wethouder Jan Hazen. “Het is daarom belangrijk dat er afspraken zijn gemaakt en vastgelegd over de restauratie. SBV heeft aangegeven als eerste te starten met het opknappen van de pastorie.” 

Plan voor het Schansgebied

Met de koop van de kerk door Schanskerk B.V. kunnen het karakteristieke kerkfront en de pastorie behouden blijven en worden hersteld. Achter het kerkfront komt nieuwbouw binnen de contouren van de huidige kerk. Ook de pastorie wordt onder handen genomen. Naast de plannen voor de Schanskerk is er in het plan voor het Schansgebied ruimte voor nieuwe woningbouw, aandacht voor groen en voldoende parkeergelegenheid.