Samen aan de slag voor inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven

In de Week van Lezen en Schrijven heeft wethouder José de Robles op woensdag 14 september het Regionaal Taalakkoord ondertekend. Dat deed hij in de nieuwe bibliotheek in het centrum van Uithoorn samen met zeven collega-wethouders uit de regio en verschillende maatschappelijke partners.


Foto: Wethouder José de Robles in de bibliotheek in Uithoorn samen met zeven collega-wethouders uit de regio

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Ook in de gemeente Uithoorn zijn er inwoners die ‘laaggeletterd’ zijn. Wethouder De Robles: ,,Zij krijgen, net als ieder ander, regelmatig een brief in hun bus. Bijvoorbeeld van hun ziektekostenverzekeraar of de gemeente. Deze groep begrijpt een groot deel van deze brieven niet goed, omdat er vaak moeilijke woorden of lange zinnen in staan. Ze durven dit niet altijd te zeggen. Soms wordt de brief hierdoor zelfs niet geopend, met alle gevolgen van dien.”

De gemeenten en de ruim 40 verschillende organisaties die woensdag het Taalakkoord hebben ondertekend zetten zich in om samen inwoners te bereiken en ze te helpen om passende cursussen te vinden. Bijvoorbeeld door ze te verwijzen naar het Taalhuis in Uithoorn. 

Schaamte

De Robles: ,,Het is een uitdaging om deze mensen te bereiken. Omdat ze zich schamen. Ze verzinnen een excuus waarom ze de brief niet hebben gelezen of iets anders hebben ‘nagelaten’. Begrijpelijk, maar wel jammer. Om de groep toch in beeld te krijgen, krijgen medewerkers van de deelnemende partijen in het Taalakkoord, hiervoor trainingen aangeboden. Medewerkers worden getraind in het herkennen van laaggeletterdheid en ze leren wat ze vervolgens kunnen doen om diegene verder te helpen.”

Maar ook zullen medewerkers die zelf niet goed kunnen lezen of schrijven hulp krijgen om de taalvaardigheid te vergroten door bijvoorbeeld een taalcursus op de werkvloer te faciliteren. Verder wordt ook gekeken of communicatie-uitingen binnen het bedrijf, instantie of gemeente naar klanten helder zijn.

Gemeentes die meedoen zijn Uithoorn, Diemen, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer en De Ronde Venen. De partners uit Uithoorn/De Kwakel die het Taalakkoord hebben getekend zijn de basisscholen het Duet, Kwikstaart, de Springschans, ’t Startnest, De Dolfijn, Toermalijn, De Kajuit en verder de GGD Jeugd, de Voorleesexpress, het Taalhuis Uithoorn en Uithoorn voor Elkaar. 

De Robles sluit af: ,,In Uithoorn worden door het Taalhuis Uithoorn (te vinden in de bibliotheek aan het Marktplein) verschillende activiteiten gehouden om de taalvaardigheid te vergroten. Vrijwilligers staan klaar om te helpen.”

Meer informatie hierover op taalhuisuithoorn.nl.