Raadsvergadering 29 september 2022

Op donderdag 29 september 2022 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 20.30 uur.

Op de agenda staan:

  • Bestemmingsplan Noorddammerweg 68;
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026;
  • Een aantal hamerstukken.

De vergadering vindt plaats in de raadzaal en is openbaar. De vergadering is (ook) live te volgen via uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl.
Inspreken bij de vergadering is mogelijk. Aanmelding hiervoor (uiterlijk om 12.00 uur op 29 september) is vereist via griffie@uithoorn.nl.