Gebruik bovengrondse glascontainers

Naast een aantal ondergrondse glascontainers staan er in de gemeente nu ook bovengrondse glascontainers.

Waarom is dat? 

Al geruime tijd zijn er problemen met een aantal ondergrondse glascontainers. Door slijtage gaan kleppen niet meer open en kunnen de vakken met verschillende glaskleuren niet worden geleegd. Om veiligheidsredenen mag de inzamelaar de kleppen niet handmatig openen. Reparatie van deze containers kost enige tijd door capaciteitsproblemen bij leveranciers. Sommige containers dienen geheel vervangen te worden, maar dan is de levertijd ongeveer een half jaar. Dankzij de bovengrondse containers kan de glasinzameling gewoon doorgaan.

Achteraf scheiden

In de bovengrondse glasbakken mogen de verschillende kleuren glas door elkaar. Dat is geen probleem. Onze inzamelaar sorteert dit glas achteraf machinaal, met behulp van moderne technieken. 

Door schaarste van grondstoffen is het belangrijk om glas niet bij het restafval te doen, maar het apart in te leveren. Meer informatie over het scheiden van diverse soorten afval vindt u op afval scheiden

Glasbak PreZero
Foto: bovengrondse glascontainer van PreZero.