Certificaat komt Taalhuis Uithoorn goed van pas

Op woensdag 14 september tekenden gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties het Regionaal Taalakkoord. Op die plaats, de nieuwe bibliotheek in Uithoorn, prees wethouder De Robles het werk van Taalhuis Uithoorn voor inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven. Bovendien zijn ze sinds eind vorig jaar gecertificeerd. Taalhuis-coördinator Claudia Prange vertelt wat dat inhoudt.

Claudia: “We behaalden het certificaat op 23 december 2021. Het is een landelijk certificaat voor de kwaliteit van Taalhuizen. Vanaf 2025 wordt het verplicht voor alle Taalhuizen, maar wij wilden het traject zo snel mogelijk oppakken. We hadden tijd, omdat we door corona maar beperkt lessen mochten geven. En we wilden ons werk graag toetsen aan “de 7 normen” van het certificaat, om te kijken waar eventueel verbeterpunten voor ons lagen.” 

Hoewel Taalhuis Uithoorn goed scoorde op elke norm, zaten er voor Prange en haar medewerkers toch een paar eye openers bij. “Met de verbeterpunten zijn we direct aan de slag gegaan. Zoals een transparante werkwijze bij de intake van nieuwe taalvragers, een geautomatiseerd proces voor de koppeling van taalvragers aan onze vrijwilligers, een module die zorgt dat we bij alle stappen in een traject aan de criteria voldoen en een standaard-evaluatieformulier voor onze taaltrajecten. Op deze manier zijn ook de resultaten van Taalhuis transparanter, wat belangrijk is voor onze subsidiegevers.”

Basisvaardigheden

Claudia vat het aanbod van Taalhuis Uithoorn samen als basisvaardigheden voor iedereen die in de gemeente Uithoorn woont en ouder is dan 18 jaar. Basisvaardigheden zijn reken-, taal- en digivaardigheden. Ook biedt Taalhuis, in samenwerking met Uithoorn voor Elkaar, een ondersteuningstraject voor inburgeraars. “Veel inburgeraars vinden ons financiële stelsel heel ingewikkeld. Het is belangrijk dat we ze ondersteunen met de taal die bij dit onderwerp hoort; financiële begrippen dus. Als ze die taal begrijpen, leggen we ook uit hoe je je financiële zaken regelt. Je inkomsten en uitgaven bijhouden, internetbankieren, verzekeringen afsluiten, rekeningen op tijd betalen, financiële keuzes maken. Daarbij komen taal-, reken-, digitale en financiële vaardigheden aan bod. We doen het vóór, we doen het samen, en dan kijken we mee tot de inburgeraar het zelf kan.” 

Oekraïne

Onder de cursisten -de “taalvragers” zoals Taalhuis ze noemt- nemen de vluchtelingen uit Oekraïne een aparte plaats in. Claudia legt uit: “Nu de oorlog aanhoudt, realiseren Oekraïners zich dat zij langer in Nederland zullen blijven. En dus dat het belangrijk is om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Het aantal aanmeldingen voor de training groeit. We zijn blij dat we de verbeterpunten uit het certificeringstraject hebben doorgevoerd. Onze hele begeleiding van intake tot eindresultaat is goed en transparant ingericht. Zo zijn we optimaal voorbereid op alle nieuwe aanvragen, tijdelijk of structureel.” Claudia besluit: “Daarbij moet gezegd worden dat deze heerlijke nieuwe bibliotheek in Uithoorn ook voor Taalhuis een zegen is!” Meer weten? Kijk op taalhuisuithoorn.nl


Foto: Claudia Prange (links) en collega Nici Sonderman met het Taalhuis-certificaat. (Foto: Patrick Hesse / VisionQuest).