Verkeersveiligheidscampagne ‘Met elkaar overweg’

Het is steeds drukker op onze wegen en paden. En er is een steeds grotere verscheidenheid aan weggebruikers die vaak tegelijk op weg zijn. Dat leidt regelmatig tot onderlinge frustraties, irritaties en in het ergste geval zelfs tot ongelukken. De Vervoerregio Amsterdam lanceerde daarom de campagne: ‘Met elkaar overweg’ om verkeersdeelnemers meer rekening met elkaar te laten houden.

Wethouder Ruigrok van de gemeente Haarlemmermeer was bij de kick-off op 18 mei. “De gemeenten in onze regio hebben zowel een stedelijk als een landelijk karakter. Er wordt gewerkt, gesport, gerecreëerd, gewoond, gewinkeld, kortom: er wordt geleefd. We zijn met z’n allen dus veel op pad. Dan kom je elkaar natuurlijk tegen op de weg. ‘Met elkaar overweg’ wijst ons erop dat we het samen moeten doen en elkaar de ruimte moeten gunnen.”

Gerard Slegers, vicevoorzitter van de Vervoerregio Amsterdam: “Het gaat vaak goed, maar soms zitten weggebruikers elkaar in de weg. Grote groepen wielrenners rijden hard langs wandelaars. Fietsers moeten opletten als een maaltijdbezorger langsraast, die op hun beurt vindt dat andere verkeersdeelnemers in de weg staan. Zo zijn er veel conflictsituaties te bedenken. In de campagne komen steeds twee doelgroepen in het midden samen tot ‘één persoon’. Zo wordt benadrukt dat beide doelgroepen gelijkwaardig aan elkaar zijn: wat voor de ene groep geldt, geldt ook voor de andere. Boven elke uiting staat de tekst ‘We willen allemaal…’. Het vervolg van deze zin verschilt per duo en benadrukt het gedeelde reisdoel.”

De verkeersveiligheidscampagne loopt van half mei tot en met half juli in alle 14 gemeenten van de Vervoerregio Amsterdam. Lees meer informatie over de campagne en bekijk de campagnevideo .