Uithoorn voor een betere laadpalendekking

Gemeente Uithoorn wil meer laadpalen plaatsen in Uithoorn. De oude aanbieder van laadpalen, Allego, plaatst sinds kort geen palen meer binnen de gemeente. Voor een betere samenwerking in de regio werkt de gemeente vanaf juni samen met MRA-e.

MRA-e is een organisatie die de gezamenlijke aanbesteding voor de plaatsing en het beheer van laadpalen organiseert. Elektrisch rijden stoot geen CO2 uit, de laadpalen worden namelijk met volledig groene energie bediend. Om duurzamer rijden mogelijk te maken is het belangrijk om een goed laadnetwerk te realiseren. Om klaar te zijn voor de toekomst gaat de gemeente samen met MRA-e een duurzaam laadpalennetwerk opbouwen.

De plek waar de laadpalen komen kan op twee manieren worden bepaald. Een elektrisch rijder die niet op zijn eigen terrein kan laden kan een verzoek indienen. Er gelden dan wel voorwaarden. De aanvrager moet alleen op straat kunnen parkeren, en minimaal 18 uur per week in de gemeente wonen en/of werken. Ook wordt gekeken naar de nabijheid van een bestaande laadpaal. 

Een tweede manier waarop de locatie bepaald kan worden is door middel van data. Als daaruit blijkt dat op een bepaalde locatie bestaande laadpalen vaak gebruikt worden kunnen extra laadpalen bijgezet worden. 

Op dit moment staan al 57 openbare laadpalen in Uithoorn. Om de groei van elektrisch rijden aan te kunnen is het volgens prognoses van MRA-e 421 laadpalen nodig om in 2030 in Uithoorn.

Kosten en aanvragen

De kosten die MRA-e maakt bij aanbestedingen worden momenteel volledig gedekt door subsidies van de provincie Noord-Holland en het Rijk. Een aanvraag voor een laadpaal in de buurt kan gedaan worden via Aanvragen openbare laadpaal elektrische auto. Hierin staat de gang van zaken toegelicht en kan de aanvraag worden gevolgd.