Resultaten participatieronde Legmeerbos

Buurtbeheer De Legmeer en de Gemeente Uithoorn werken samen aan de plannen voor een Legmeerbos. Een plek om in het groen te ontspannen, genieten en recreëren. Op verschillende manieren konden bewoners laten weten wat zij van de plannen vinden. De resultaten zijn opgenomen in een participatieverslag.

Het plan in het kort

Het Legmeerbos is onderdeel van een groter plan (het Masterplan) dat een natuurlijke groene verbinding vormt tussen de Westeinderplas en de Amstel. Buurtbeheer De Legmeer heeft in het voortraject al intensief contact gehad met bewoners. De input die tijdens dit traject is verzameld, is meegenomen in de nieuwe schetsen voor het Legmeerbos. Deze kunt u bekijken op www.uithoorndenktmee.nl. De schetsen laten zien hoe het bos eruit kan gaan zien: een aantrekkelijk groen wandelgebied met onder andere bomen en struiken, waterelementen, natuurvriendelijke oevers en bloemen en kruiden. Deze groene invulling maakt het Legmeerbos tot een uitnodigend gebied om te wandelen, te recreëren en elkaar te ontmoeten. 

Participatieronde

Omdat het Legmeerbos een bos van én voor bewoners is, mocht hun mening natuurlijk niet ontbreken. Daarom zijn de Gemeente en Buurtbeheer De Legmeer in maart en april 2022 een participatietraject gestart. Wie dat wilde, kon op verschillende manieren zijn of haar mening geven. Via een online enquête, een bewonersavond en via participatie op scholen. In deze participatieronde stonden de volgende vragen centraal: Wat vindt u van de schetsen voor het Legmeerbos? Wat vindt u goed, minder goed en wat mist er? 

De resultaten

Meer dan 50 mensen hebben laten weten wat zij van de plannen vinden. Zo’n 30 mensen waren aanwezig bij de bewonersavond, die in twee rondes werd georganiseerd. Een groep van ca. 12 mensen nam ook deel aan een wandeling door het gebied. De enquête op www.uithoorndenktmee.nl is door 25 mensen ingevuld. Tenslotte is op scholen de mening opgehaald van scholieren en docenten. De resultaten van de verschillende participatievormen kunt u terugvinden in het participatieverslag. U vindt het verslag op www.uithoorndenktmee.nl onder het project ‘Legmeerbos’.


Afbeelding: plannen Legmeerbos

Wat gebeurt er met uw mening?

Met behulp van de uitkomsten van de participatieronde gaan de Gemeente en Buurtbeheer De Legmeer de plannen opnieuw bekijken. Het idee is om de wensen en ideeën van bewoners zoveel mogelijk mee te nemen in de volgende stappen van het traject. Zodra er een nieuw plan ligt, is dit te vinden op www.uithoorndenktmee.nl

Wilt u niets missen over de plannen voor het Legmeerbos? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via buurtbeheer.legmeer@gmail.com!