Gemeenteraad enthousiast over plan voor Schansgebied

Het Schansgebied vormt samen met het dorpscentrum de historische kern van Uithoorn. De gemeente heeft voor dit gebied een nieuw plan gemaakt. Op 28 april heeft de gemeenteraad unaniem haar enthousiasme voor de hoofdlijnen van dit plan uitgesproken en een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Dat betekent dat het plan samen met bewoners verder uitgewerkt kan worden.

Daarbij zijn de wensen en behoeften van bewoners en ondernemers belangrijk. In maart en april konden zij op verschillende manieren laten weten wat zij van de plannen vinden. Aan de hand van deze reacties wordt het plan waar mogelijk aangepast. Een nieuwe versie van het plan wordt weer met bewoners besproken. Dit zal waarschijnlijk voor de zomervakantie zijn. 

Het plan in het kort

In het nieuwe plan voor het Schansgebied wordt het historisch karakter van het gebied bewaard en versterkt met nieuwbouw. Kwaliteit gaat daarbij boven kwantiteit. Zo wordt het kerkfront van de Schanskerk behouden en gerestaureerd en blijven de voorste delen van de kerkmuur staan. Achter het front en deze muren komt nieuwbouw. Welke functie deze nieuwbouw precies krijgt, is nog niet besloten. Bij de kerk komt ruimte om te parkeren. Niet alleen het kerkfront wordt gerestaureerd, ook de pastorie wordt in ere hersteld en krijgt een woonfunctie. Om het historisch lint te herstellen, komt bovendien naast de pastorie een klein cluster van mooie woningen. Qua stijl zullen deze woningen bij de bestaande bebouwing in het Schansgebied passen. Een groen park met wandelpaden en drie parkeerclusters met groene hagen eromheen maken het plan compleet. Op uithoorndenktmee.nl vindt u onder het project Schansgebied een filmpje over de plannen. U kunt zich op deze website ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo mist u niets! 

Het groene plan voor het Schansgebied wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Leefomgeving Schiphol.