Alle hulp voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. Veel Oekraïners zijn op de vlucht. Ook de gemeente Uithoorn wil een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het is hartverwarmend dat al veel inwoners uit Uithoorn en De Kwakel zich inzetten om mensen in Oekraïne te helpen of een hart onder de riem te steken.

We krijgen veel vragen van inwoners. Hieronder de meeste gestelde vragen en antwoorden.

Hoe kunnen vluchtelingen hulp krijgen om de Nederlandse taal te leren?

Oekraïense vluchtelingen die de Nederlandse taal willen leren kunnen zich melden bij het Taalhuis in Uithoorn. Om zich aan te melden kunnen ze een mail sturen naar taalhuis@stdb.nl. Eén van de coördinatoren zal dan contact met ze opnemen om een afspraak te maken voor een intake. Het Taalhuis is te vinden in de bibliotheek in De Kuyper, Kuyperlaan 50, Uithoorn.

De IND gaat weer van start met het uitreiken van verblijfsstickers aan vluchtelingen uit Oekraïne 

Online afspraak maken

Het is sinds 6 oktober weer mogelijk om in de online afsprakenplanner een afspraak te maken voor de periode 12 tot en met 31 oktober 2022. Bewijs van rechtmatig verblijf kan opgehaald worden bij het CEC gebouw in Amsterdam Zuidoost: Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam. Een vluchteling uit Oekraïne moet minimaal een week ingeschreven staan in de BRP om een verblijfssticker in ontvangst te kunnen nemen. Voor vluchtelingen uit Oekraïne die vanaf eind oktober Nederland binnenkomen wordt een ander proces ingericht. Hierover volgt later meer.

Bewijs van verblijf

De visumvrije periode verloopt voor steeds meer Oekraïners. Met de sticker tonen zij aan rechtmatig in Nederland te verblijven, omdat ze onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming(RTB) vallen. Het is geen reisdocument. De sticker is vanaf 1 november 2022 nodig om te kunnen werken.

Oekraïense vluchtelingen wonen niet meer bij u in huis? Dan moeten zij zich uitschrijven

U biedt onderdak aan Oekraïense vluchtelingen, of u heeft hen in de afgelopen periode onderdak geboden. Wat mooi!
Wij horen dat sommige Oekraïense vluchtelingen weer huiswaarts keren of zich vestigen in een andere gemeente of een ander land. Als uw Oekraïense gasten/huisgenoten/bewoners vertrekken, is het van belang dat zij zich uitschrijven uit het gemeentelijke basisregister. Dit kan op verschillende manieren.
Vertrekken zij naar een andere locatie in Nederland, dan kan de verhuizing als volgt worden doorgegeven:

 • Online met DigiD via de website van de gemeente waar men gaat wonen;
 • Door het maken van een afspraak bij de gemeente waar men gaat wonen.

Vertrekken zij naar het buitenland, dan kan de verhuizing als volgt worden doorgegeven:

•    Via DigiD via het maken van een afspraak bij gemeente Uithoorn.

Kijk voor meer informatie op verhuizen naar het buitenland.

Waarom uitschrijven?

Het uitgangspunt van de Nederlandse overheid is dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen geen gevolgen heeft voor de hoogte van uitkeringen en gemeentelijke belastingen van gastgezinnen. We weten we nog niet precies hoe het Rijk in de toekomst met particuliere opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zal omgaan. Daarom is het belangrijk dat zij zich uitschrijven als zij niet langer bij u in huis wonen, zodat het straks in ieder geval geen effect kan hebben op eventuele toeslagen, uitkeringen en gemeentelijke belastingen.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op via vluchtelingen@uithoorn.nl.

Spreekuur VluchtelingenWerk

Heeft u vragen over opvang, scholing, werk, gezondheid, kom langs bij het spreekuur van VluchtelingenWerk. 

Wanneer

Iedere donderdag van 10:30 uur tot 12:30 uur.

Waar

Gemeentehuis Uithoorn
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn

Contactpersoon Vluchtelingenwerk

Iedere donderdag is Julia Doornenbal aanwezig bij het spreekuur. Julia werkte eerder voor het Rode Kruis en de GGD, heeft vrijwilligerswerk gedaan bij het Wereldhuis in Amsterdam, en speelt in haar vrije tijd graag op de Djembé. Zij is de teamleider voor de Noodopvang Oekraïne van Vluchtelingenwerk Nederland in de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland. Julia werkt samen met de collega's van de gemeente Uithoorn.

Meer informatie over gezondheidszorg

Hoe is de gezondheidszorg voor vluchtelingen uit Oekraïne geregeld? 

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben in Nederland recht op medische zorg. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, verloskundige of het ziekenhuis. De zorgkosten worden gedragen door het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Moet je een verzekering afsluiten; bijv. wanneer je werkt? 

Vluchtelingen uit Oekraïne met een Burgerservicenummer vallen vanaf 1 juli 2022 onder de regeling Medische zorg (RMO), waarbij het afsluiten van een zorgverzekering niet nodig is. Daarnaast hoef je dan ook geen premie of eigen risico te betalen. Wanneer je (nog) geen Burgerservicenummer hebt, val je binnen de subsidieregeling medisch noodzakelijk zorg aan onverzekerden. Ook hiervoor geldt dat je geen zorgverzekering hoeft af te sluiten en geen premie/eigen risico hoeft te betalen. 

Ik heb al een zorgverzekering afgesloten, wat nu? 

Zorgverzekeraars beëindigen de al afgesloten zorgverzekeringen per 1 augustus. Hierover zal je een brief ontvangen. In deze brief zal de optie worden aangeboden om de zorgverzekering te behouden. Let op! Het is vrijwel altijd een onaantrekkelijke keuze om deze te behouden, omdat de RMO regeling minder kosten met zich meebrengt en een ook ruimer basispakket (meer soorten behandelingen/medicijnen worden vergoed) heeft.  

Welke zorg en hulpmiddelen worden vergoed? 

De lijst van vergoeding is relatief lang. Ben je benieuwd of iets vergoed wordt? Dit kun je terugvinden op www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/b/basispakket-zorgverzekeringswet-zvw. Daarnaast worden ook acute pijnklachten bij mondzorg (tot €250), anticonceptie, abortuszorg, bril en gehoorapparaat vergoed. Het zorgpakket is hierin gelijk aan de Regeling Medische zorg Asielzoekers. 

Meer informatie over kinderopvang

Mogen mijn kinderen opgevangen worden door de kinderopvang/gastouder? 

Kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen naar een kinderopvang of gastouder.

Kan ik een financiële compensatie voor kosten van opvang aanvragen? 

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland aan het werk gaan, kunnen binnenkort kinderopvangtoeslag aanvragen. Om dit mogelijk te maken, bereidt het kabinet een wetswijziging voor. Sinds 1 april mogen Oekraïense ontheemden in de Europese Unie en dus ook in Nederland betaald werk doen. Kinderopvang is een belangrijk hulpmiddel voor ouders om te kunnen werken. Voor de genoemde aanpassingen is een wetswijziging nodig. Daar wordt momenteel aan gewerkt.  Vooruitlopend op de wetswijziging zullen de toeslagen al uitgekeerd worden. Dit gaat in vanaf 20 juli 2022. 

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je elke donderdag terecht van 10:30 uur tot 12:30 uur op het gemeentehuis bij het spreekuur van vluchtelingenwerk.

Kinderbijslag voor Oekraïense vluchtelingen

U heeft recht op kinderbijslag (Algemene Kinderbijslagwet) als:

 • U in loondienst werkt;
 • Het kind minimaal drie maanden aaneengesloten in Nederland is;
 • Aan deze twee voorwaarden is voldaan, op de eerste dag van het kwartaal, om recht op kinderbijslag te krijgen voor dat kwartaal;
 • U zelf de kinderbijslag aanvraagt, waarna de Sociale Verzekeringsbank uw aanvraag toetst.

De eerste mogelijkheid om Kinderbijslag aan te vragen is 1 juli 2022. Kinderbijslag wordt achteraf per kwartaal uitbetaald (voor het eerst op 1 oktober 2022).
Aanvragen van Kinderbijslag bij de Sociale Verzekeringsbank: Vluchtelingen uit Oekraïne en kinderbijslag | Kinderbijslag | SVB

Ik wil graag een fiets doneren aan Oekraïense vluchtelingen. Hoe doe ik dat?

De gemeente Uithoorn is op zoek naar fietsen voor de Oekraïense vluchtelingen die nu in de opvanglocaties zitten. Door de fietsen zijn de bewoners van de opvanglocaties veel mobieler en kunnen ze zich makkelijker vrij bewegen binnen onze gemeente en daarbuiten. Voor het doneren van een fiets zijn wel een aantal voorwaarden:

 • Het moet een goed werkende fiets zijn en mag geen gebreken hebben.  
 • Voor het doneren van een fiets moet u een afstandsverklaring (pdf, 143 kB) getekend inleveren bij de fiets. Als u geen printer heeft, kunt u de formuleren ook ophalen op het gemeentehuis. 
 • U kunt de fiets brengen op zaterdagen tussen 14:00 -16:00 uur naar het scheidingsdepot, Industrieweg 29.
 • U kunt alleen een fiets doneren met een afstandsverklaring, zonder het formulier wordt de fiets niet ingenomen. 
Hoe is het geregeld met het leefgeld voor vluchtelingen Oekraïne? 

Mogelijk heeft u recht op leefgeld. We nodigen u daarom uit om via dit formulier leefgeld aan te vragen bij de gemeente Uithoorn:

Wie heeft recht op leefgeld?

U heeft recht op leefgeld als u verblijft in een gemeentelijke opvanglocatie in Uithoorn of bij particulieren thuis. U heeft geen recht op leefgeld als u inkomsten heeft uit betaald werk in Nederland.
Minderjarige kinderen hebben ook recht op leefgeld. Dit wordt uitgekeerd aan de ouders. 
U ontvangt het leefgeld maandelijks, op de eerste dag van de maand.
Om het leefgeld aan u uit te kunnen keren, vragen wij u om  Aanvraagformulier leefgeld (Nederlands), (pdf, 155 kB) of Aanvraagformulier leefgeld (Oekraïens), (pdf, 127 kB) volledig in te vullen en te ondertekenen. Het formulier kunt u inleveren tijdens het spreekuur van VluchtelingenWerk op donderdagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur op het gemeentehuis. U kunt het formulier ook inleveren als u zich komt inschrijven in de gemeente.

Heeft u al een Nederlands bankrekeningnummer?

Neemt u alstublieft de volgende documenten mee naar het gemeentehuis wanneer u leefgeld aanvraagt:

Heeft u (nog) geen Nederlands bankrekeningnummer?

U ontvangt het leefgeld tijdelijk op een zogenaamde “money card”. Deze money card ontvangt u van de gemeente. U kunt hiermee geld pinnen en betalingen doen.
Neemt u alstublieft de volgende documenten mee naar het gemeentehuis wanneer u leefgeld aanvraagt:

De money card kunt u tijdelijk gebruiken, totdat u zelf een Nederlandse bankrekening heeft aangevraagd. Zodra u uw bankpas heeft ontvangen, neem dan contact op met de gemeente via vluchtelingen@uithoorn.nl. Dan zorgen wij ervoor dat u het leefgeld op uw eigen bankrekening ontvangt en we maken een afspraak met u om uw money card in te leveren op het gemeentehuis.

Verandert er iets in uw situatie?

Gaat u bijvoorbeeld aan het werk? Vertrekt u uit de gemeente of verhuist u bijvoorbeeld van een gastgezin naar een gemeentelijke opvanglocatie? Geef dit alstublieft zo snel mogelijk aan ons door, omdat dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van het leefgeld dat u ontvangt. Wijzigingen kunt u doorgeven via sociaal.loket@uithoorn.nl

Heeft u nog vragen?

Kijk voor meer informatie op RefugeeHelp. Hier vindt u onder andere informatie over de hoogte van het leefgeld. Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan helpen we u op het gemeentehuis verder met het invullen van het formulier.

Ik wil geld doneren voor Oekraïense vluchtelingen. Hoe doe ik dat?

Via Giro 555 kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak, schoon drinkwater en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is een van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro 555.

Ik wil als tolk of vrijwilliger helpen. Waar moet ik zijn?

De gemeente is op zoek naar mensen(mogelijk inwoners) die kunnen helpen als tolk en/of als vrijwilliger. De gemeente Uithoorn vangt op dit moment ongeveer 55 vluchtelingen op in onze gemeente. Eerst zijn de vluchtelingen opgevangen in hotels, maar inmiddels zijn er locatie gevonden waar men langer kan verblijven.
Naast het regelen van opvang moet er nog veel meer geregeld worden. Daarbij is communicatie essentieel en zijn tolken zeer welkom. Bent of kent u mensen die kunnen vertalen van het Nederlands/Engels naar het Oekraïens en/of Russisch en wilt u ons helpen, neem dan contact op met de gemeente. Naast tolken is de gemeente ook op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen. Heeft u interesse of vragen? U kunt mailen naar vluchtelingen@uithoorn.nl of bellen naar (0297) 513 111.

Waar vind ik informatie over hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne?

Vluchtelingenwerk Nederland heeft speciale webpagina's ingericht over vluchtelingen uit Oekraïne. Deze pagina's zijn voortdurend in ontwikkeling.

Ik wil een vluchteling in huis opvangen. Hoe doe ik dat?
 • Heeft u thuis ruimte om maximaal drie maanden een vluchteling bij jou te laten logeren? U kunt zich aanmelden bij Takecarebnd, de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen.  
 • Aanmelden om Oekraïense vluchtelingen in huis op te nemen kan ook op Vluchtelingenwerk.
Moeten vluchtelingen zich uitschrijven als zij niet meer bij mij in huis wonen?

Biedt u onderdak aan Oekraïense vluchtelingen, of heeft u hen in de afgelopen periode onderdak geboden? Wat mooi! Wij horen dat sommige Oekraïense vluchtelingen weer huiswaarts keren of zich vestigen in een andere gemeente of een ander land. Als uw Oekraïense gasten/huisgenoten/bewoners vertrekken, is het van belang dat zij zich uitschrijven uit het gemeentelijke basisregister. Dit kan op verschillende manieren.

Vertrekken zij naar een andere locatie in Nederland, dan kan de verhuizing als volgt worden doorgegeven:

 • Via DigiD
 • Online via de website van de gemeente waar men gaat wonen
 • Door het maken van een afspraak bij de gemeente waar men gaat wonen

Vertrekken zij naar het buitenland, dan kan de verhuizing als volgt worden doorgegeven:

 • Via DigiD
 • Via het maken van een afspraak bij gemeente Uithoorn

Aanvullende informatie vindt u op de gemeentelijke webpagina www.uithoorn.nl/home/verhuizen.

Waarom uitschrijven?

Het uitgangspunt van de Nederlandse overheid is dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen geen gevolgen heeft voor de hoogte van uitkeringen en gemeentelijke belastingen van gastgezinnen. Echter weten we nog niet precies hoe het Rijk in de toekomst met particuliere opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zal omgaan. Daarom is het belangrijk dat zij worden uitgeschreven als zij niet langer bij u in huis wonen, zodat het straks in ieder geval geen effect kan hebben op eventuele toeslagen, uitkeringen en gemeentelijke belastingen.

Voor de Oekraïense vluchtelingen die al geregistreerd staan in het gemeentelijk basisregister, is het verder van belang dat zij voor vertrek of in ieder geval voor 1 september een bewijs van verblijf ophalen bij de IND. Zie hiervoor de webpagina van de IND: www.ind.nl/nl/oekraine.

Heeft u vragen? Stel ze gerust via vluchtelingen@uithoorn.nl.

Wat doet de gemeente om vluchtelingen op te vangen?

Het Kabinet heeft de burgemeesters van alle gemeentes de opdracht gegeven om  opvangplaatsen te creëren voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente vangt de vluchtelingen op in hotels en in gebouwen die tot tijdelijk opvanglocatie zijn omgevormd. De komende periode zullen we meer opvanglocaties gaan realiseren zodat we de vluchtelingen meer in groepsverband kunnen opvangen. In verband met privacy van de vluchtelingen informeren we alleen de directe omgeving van de tijdelijke opvanglocaties.

Waar is hulp te vinden voor dieren uit Oekraïne?

Mogelijk heeft u vluchtelingen in huis opgenomen waarbij de meegebrachte (huis)dieren hulp nodig hebben. Dierenhulporganisaties in Nederland werken samen om hulp te bieden aan dieren die slachtoffer zijn van de oorlog in Oekraïne. De Dierenbescherming, DierenLot, IFAW en de NFDO hebben de handen ineengeslagen om één meldpunt op te zetten en hulp te coördineren. Hiervoor is een telefoonnummer 088 811 33 33 en mailadres: info@hulpvoordierenuitoekraine.nl opengesteld voor gevluchte Oekraïeners die hulp voor hun huisdieren nodig hebben. 

Ik wil spullen doneren voor mensen in Oekraïne
Ik wil spullen doneren voor Oekraïense vluchtelingen in Uithoorn en De Kwakel

Inmiddels zijn alle Oekraïense vluchtelingen in Uithoorn en De Kwakel ondergebracht in een tijdelijk opvanglocaties. In de tussentijd heeft de gemeente veel spullen al gekregen. Hierdoor zijn er voldoende spullen voor de vluchtelingen in onze gemeente. 
Als u als inwoner ook graag spullen en kleding wil doneren, kunt u dit geven aan lokale acties. Er zijn meerdere initiatieven binnen de gemeente Uithoorn. 

Hoe zit het met medische zorg aan Oekraïeners?

Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd van de patiënt. Kijk voor meer informatie op: het CAK - Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
Voor spoedgevallen kunnen mensen terecht bij het Amstelland Ziekenhuis.
Oekraïense asielzoekers die verblijven op opvanglocaties van het COA, vallen onder de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

Hoe kunnen vluchtelingen reizen met openbaar vervoer zonder OV chipkaart?

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen in Nederland gratis reizen met OV. Gratis reizen mag alleen om op een veilige opvangplek te komen of om door te reizen naar een andere opvangplek. Dit kan door ID/Paspoort Oekraïne te laten zien bij instappen bus en tram. Het gaat hierbij niet om reizen naar ambassade, onderwijs, werk of bezoek aan familie. 

Staat u vraag er niet bij, mail naar vluchtelingen@uithoorn.nl of bel naar (0297) 513 111.