Alle hulp voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. Veel Oekraïners zijn op de vlucht. Ook de gemeente Uithoorn wil een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het is hartverwarmend dat al veel inwoners uit Uithoorn en De Kwakel zich inzetten om mensen in Oekraïne te helpen of een hart onder de riem te steken.

We krijgen veel vragen van inwoners. Hieronder de meeste gestelde vragen en antwoorden.
Lees ook de Handreiking particuliere opvang Oekraïeners (pdf, 644 kB)

Hoe is het geregeld met het leefgeld voor vluchtelingen Oekraïne? 

Mogelijk heeft u recht op leefgeld. We nodigen u daarom uit om via dit formulier leefgeld aan te vragen bij de gemeente Uithoorn:

Wie heeft recht op leefgeld?

U heeft recht op leefgeld als u ingeschreven staat bij de gemeente Uithoorn en verblijft in een gemeentelijke opvanglocatie of bij particulieren thuis. U heeft geen recht op leefgeld als u inkomsten heeft uit betaald werk in Nederland.
Minderjarige kinderen hebben ook recht op leefgeld. Dit wordt uitgekeerd aan de ouders. 
U ontvangt het leefgeld maandelijks, op de eerste dag van de maand.

Om het leefgeld aan u uit te kunnen keren, vragen wij u om bijgevoegd aanvraagformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Het formulier levert u in op het gemeentehuis als u zich komt inschrijven in de gemeente. 
Heeft u zich al ingeschreven bij de gemeente en heeft u nog geen leefgeld aangevraagd? Stuur dan een mail naar vluchtelingen@uithoorn.nl.

Heeft u al een Nederlands bankrekeningnummer?

Neemt u alstublieft de volgende documenten mee naar het gemeentehuis wanneer u leefgeld aanvraagt:

Heeft u (nog) geen Nederlands bankrekeningnummer?

U ontvangt het leefgeld tijdelijk op een zogenaamde “money card”. Deze money card ontvangt u van de gemeente. U kunt hiermee geld pinnen en betalingen doen.
Neemt u alstublieft de volgende documenten mee naar het gemeentehuis wanneer u leefgeld aanvraagt:

De money card kunt u tijdelijk gebruiken, totdat u zelf een Nederlandse bankrekening heeft aangevraagd. Zodra u uw bankpas heeft ontvangen, neem dan contact op met de gemeente via vluchtelingen@uithoorn.nl. Dan zorgen wij ervoor dat u het leefgeld op uw eigen bankrekening ontvangt en we maken een afspraak met u om uw money card in te leveren op het gemeentehuis.

Heeft u nog vragen?

Kijk voor meer informatie op RefugeeHelp. Hier vindt u onder andere informatie over de hoogte van het leefgeld. Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan helpen we u op het gemeentehuis verder met het invullen van het formulier.

Ik wil geld doneren voor Oekraïense vluchtelingen. Hoe doe ik dat?

Via Giro 555 kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak, schoon drinkwater en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is een van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro 555.

Ik wil als tolk of vrijwilliger helpen. Waar moet ik zijn?

De gemeente is op zoek naar mensen(mogelijk inwoners) die kunnen helpen als tolk en/of als vrijwilliger. De gemeente Uithoorn vangt op dit moment ongeveer 55 vluchtelingen op in onze gemeente. Eerst zijn de vluchtelingen opgevangen in hotels, maar inmiddels zijn er locatie gevonden waar men langer kan verblijven.
Naast het regelen van opvang moet er nog veel meer geregeld worden. Daarbij is communicatie essentieel en zijn tolken zeer welkom. Bent of kent u mensen die kunnen vertalen van het Nederlands/Engels naar het Oekraïens en/of Russisch en wilt u ons helpen, neem dan contact op met de gemeente. Naast tolken is de gemeente ook op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen. Heeft u interesse of vragen? U kunt mailen naar vluchtelingen@uithoorn.nl of bellen naar (0297) 513 111.

Waar vind ik informatie over hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne?

Vluchtelingenwerk Nederland heeft speciale webpagina's ingericht over vluchtelingen uit Oekraïne. Deze pagina's zijn voortdurend in ontwikkeling.

Ik wil een vluchteling in huis opvangen. Hoe doe ik dat?
 • Heeft u thuis ruimte om maximaal drie maanden een vluchteling bij jou te laten logeren? U kunt zich aanmelden bij Takecarebnd, de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen.  
 • Aanmelden om Oekraïense vluchtelingen in huis op te nemen kan ook op Vluchtelingenwerk.
Wat doet de gemeente om vluchtelingen op te vangen?

Het Kabinet heeft alle Veiligheidsregio’s gevraagd om opvangplaatsen te creëren. De locaties waar de gemeente Uithoorn nu Oekraïense vluchtelingen opvangt zijn: Het Rechthuis, Hotel Lakeside, een locatie aan de Noorddammerweg 39, het voormalige Rabobankpand in De Kwakel en in het kerkgebouw van de Evangelische Christen Gemeenschap aan het Herman Gorterhof in Uithoorn. We vinden het belangrijk om u als inwoner op de hoogte te houden. Zodra er meer bekend wordt over andere mogelijke locaties, dan laten wij dat weten via deze site. 

Waar is hulp te vinden voor dieren uit Oekraïne?

Mogelijk heeft u vluchtelingen in huis opgenomen waarbij de meegebrachte (huis)dieren hulp nodig hebben. Dierenhulporganisaties in Nederland werken samen om hulp te bieden aan dieren die slachtoffer zijn van de oorlog in Oekraïne. De Dierenbescherming, DierenLot, IFAW en de NFDO hebben de handen ineengeslagen om één meldpunt op te zetten en hulp te coördineren. Hiervoor is een telefoonnummer 088 811 33 33 en mailadres: info@hulpvoordierenuitoekraine.nl opengesteld voor gevluchte Oekraïeners die hulp voor hun huisdieren nodig hebben. 

Ik wil spullen doneren voor mensen in Oekraïne
Ik wil spullen doneren voor Oekraïense vluchtelingen in Uithoorn en De Kwakel

Inmiddels zijn alle Oekraïense vluchtelingen in Uithoorn en De Kwakel ondergebracht in een tijdelijk opvanglocaties. In de tussentijd heeft de gemeente veel spullen al gekregen. Hierdoor zijn er voldoende spullen voor de vluchtelingen in onze gemeente. 
Als u als inwoner ook graag spullen en kleding wil doneren, kunt u dit geven aan lokale acties. Er zijn meerdere initiatieven binnen de gemeente Uithoorn. 

Hoe zit het met medische zorg aan Oekraïeners?

Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd van de patiënt. Kijk voor meer informatie op: het CAK - Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
Voor spoedgevallen kunnen mensen terecht bij het Amstelland Ziekenhuis.
Oekraïense asielzoekers die verblijven op opvanglocaties van het COA, vallen onder de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

Hoe kunnen vluchtelingen reizen met openbaar vervoer zonder OV chipkaart?

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen in Nederland gratis reizen met OV. Gratis reizen mag alleen om op een veilige opvangplek te komen of om door te reizen naar een andere opvangplek. Dit kan door ID/Paspoort Oekraïne te laten zien bij instappen bus en tram. Het gaat hierbij niet om reizen naar ambassade, onderwijs, werk of bezoek aan familie. 

Ik wil helpen bij onderwijs, sport en cultuuractiviteiten voor Oekraïense vluchtelingen

In de periode 4 april tot en met 15 juli organiseert de gemeente samen met o.a. Vluchtelingenwerk, Taalhuis en lokale sport- en cultuurorganisaties een opvangprogramma voor de Oekraïense vluchtelingen. Een programma voor kinderen en volwassenen, met onderwijs in de eigen taal en cultuur, kennismaking met de Nederlandse taal en cultuur, en daarnaast sport en creativiteit. De activiteiten vinden plaats bij de scholen en opvanglocaties aan de Arthur van Schendellaan en De Eendracht. 

Gezocht

We zoeken met spoed:

1.    Leerkrachten

Heb jij een onderwijsbevoegdheid en ben je min of meer structureel 1 of meer dagdelen per week beschikbaar tot aan de zomervakantie? Dan zijn we op zoek naar jou voor bijvoorbeeld het vormgeven van de kennismaking met de Nederlandse taal en cultuur. Je wordt hierbij inhoudelijk ondersteund door de projectgroep.

Jouw profiel

 • Onderwijsbevoegdheid​​​​
 • Minimaal 1 (vaste) dag structureel beschikbaar tot en met 15 juli 
 • Improvisatievermogen
 • Sensitiviteit
 • Affiniteit met de doelgroep 
 • Geldig VOG*

Wat bieden we?

Een tijdelijke aanstelling / uitbreiding tot 15 juli. Salariëring conform CAO primair onderwijs of opvang. Ondersteuning vanuit de projectgroep.

2.    Pedagogisch medewerkers 

Ben je pedagogisch medewerker, heb je een agogische opleiding of een sportopleiding gedaan? Dan zijn we op zoek naar jou voor de ondersteuning van de leerkrachten en het vormgeven van de sportieve en creatieve onderdelen van het programma. 

Jouw profiel

 • Opleiding Pedagogisch Medewerker of andere relevante opleiding
 • Minimaal 1 (vaste) dag structureel beschikbaar tot en met 15 juli
 • Improvisatievermogen
 • Sensitiviteit
 • Affiniteit met de doelgroep
 • Geldig VOG*

Wat bieden we?

Een tijdelijke aanstelling / uitbreiding tot 15 juli. Salariëring conform CAO primair onderwijs of opvang. Ondersteuning vanuit de projectgroep.

3.    Vrijwillige ondersteuners

We zoeken ook vrijwilligers voor ondersteunende taken, bijvoorbeeld toezicht houden in de pauzes, meelopen naar activiteiten buiten de opvanglocaties, ICT-ondersteuning bij online-schoollessen, extra handen in de groep, huishoudelijke zaken, taalmaatje voor ouders, mensen wegwijs maken in Uithoorn, enz.

Jouw profiel

 

 • Affiniteit met de doelgroep
 • Flexibiliteit en improvisatievermogen
 • Sensitiviteit
 • Structurele beschikbaarheid
 • Geldig VOG* 

Wat bieden we?

Een vrijwilligersvergoeding. Ondersteuning vanuit de projectgroep.

* Voor alle activiteiten met kinderen is een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. Als u die niet heeft, kunt u die met spoed aanvragen via de gemeente.

Reageer snel!

Stuur vandaag nog een mail aan Petra Goesten: goesten@wijzeraandeamstel.nl.
Geef in je mail in ieder geval aan 1. voor welke taken en activiteiten je kan worden ingezet, 2. welke dagen/dagdelen en welke weken je beschikbaar bent  en 3. op welke locatie je het liefst wordt ingezet: de Arthur van Schendelllaan of Eendracht.

Staat u vraag er niet bij, mail naar vluchtelingen@uithoorn.nl of bel naar (0297) 513 111.