Gemeente verlengt deel horecasteun

Nu de horeca weer open is en de zaken weer lopen, moeten ook de verstrekte leningen en uitgestelde betalingen terugbetaald worden. De gemeente ziet de uitdagende periode die horecaondernemers tegemoet gaan. Daarom heeft de gemeente besloten een aantal steunmaatregelen te verlengen.

In de afgelopen 2 jaar steunde de gemeente de horeca met zowel generieke maatregelen als maatwerk. Zo is van maart 2020 tot en met december 2021 geen precariobelasting geïnd over de terrassen, zijn tijdelijk verruimde terrassen op gemeentegrond gedoogd en heeft elke horecaondernemer de kans gekregen om zowel een exploitatie- als drank en horecawet/alcoholwetvergunning kostenvrij aan te vragen.  

Daarnaast heeft elke ondernemer eenmalig een ‘wijziging leidinggevende’ zonder kosten door kunnen geven. Deze laatste maatregel is verlengd tot 1 oktober 2022. Aanvragen kan via het Ondernemersloket: ondernemersloket@uithoorn.nl.