Commissies gemeenteraad januari 2022

In week 3 vergaderen de commissies Organiseren, Wonen & Werken en Leven van de gemeenteraad.

18 januari 2022 commissie Organiseren

Op dinsdag 18 januari 2022 vergadert de commissie Organiseren (19.30 uur). Op de agenda staan:

 • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Eerste begrotingswijziging 2022 Duo+

19 januari 2022 commissie Wonen & Werken

Op woensdag 19 januari 2022 vergadert de commissie Wonen & Werken (19.30 uur). Naast het vaste agendapunt over Schiphol staan op de agenda:

 • Op weg naar de Omgevingsvisie Uithoorn
 • Bestemmingsplan Connexxionterrein
 • Krediet- en locatievoorstel Scouting
 • Anterieure overeenkomst herontwikkeling Sportlaan 17 (Aldi)
 • MRA Verstedelijkingsvisie; reactie gemeente Uithoorn
 • Proces rond jachthaven/waterlodges    

20 januari 2022 commissie Leven

Op donderdag 20 januari 2022 vergadert de commissie Leven (19.30 uur). Op de agenda staan:

 • Huisvesting basisschool De Vuurvogel
 • Stichting risicobeheer veiligheidsregio’s en dekkingsplan 2022 – 2025
 • Aanpassing Algemene Plaatselijk Verordening

20 januari 2022 extra commissie Wonen & Werken

Op donderdag 20 januari 2022 is er een extra vergadering van de commissie Wonen & Werken (aansluitend aan de commissie Leven). Op de agenda staan:

 • Transformatie winkelcentrum Amstelplein
 • Samenwerkingsovereenkomst Buurtbeheer De Legmeer en gemeente Uithoorn inzake Legmeerbos

Let op! De vergadering van de commissie Organiseren wordt gehouden in de raadzaal. De publieke tribune is gesloten. De vergadering is live te volgen via https://uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl Inspreken bij de vergaderingen is mogelijk. Aanmelding hiervoor (uiterlijk om 12.00 uur op 18 januari 2022) is vereist via griffie@uithoorn.nl.

De vergaderingen van de commissies Wonen & Werken en Leven worden in digitale vorm gehouden. Ze zijn live te volgen via https://uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl. Inspreken bij de vergaderingen is mogelijk. Aanmelding hiervoor (uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering) is vereist via griffie@uithoorn.nl.