Enquête Nieuw parkeerbeleid

Hoe waardeert u de parkeergelegenheid in de eigen wijk? Ervaart u parkeeroverlast in uw wijk? Kunt u gemakkelijk in de rest van het dorp parkeren? Deze vragen komen terug in de enquête Nieuw parkeerbeleid van de gemeente Uithoorn.

Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040

Op het gebied van mobiliteit (het verkeer) verandert er veel. Met de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 werkt de gemeente aan een goede balans tussen veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Behalve parkeergelegenheid zijn langzaam verkeer, bestemmingsverkeer, en openbaar vervoer belangrijke thema’s in de mobiliteitsvisie. In de visie worden de nieuwste technieken en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit meegenomen, zoals deelauto’s, deelscooters, slimme verkeerslichten en apps om mee te reizen. 

Denk mee!

Wij zijn benieuwd naar uw mening over het parkeerbeleid in de gemeente. U kunt de enquête invullen op www.uithoorndenktmee.nl/parkeerbeleid. Met uw mening en ideeën helpt u de gemeente om goede keuzes te maken bij het parkeerbeleid voor de komende jaren.