Vang-acties Muskuseenden start half september

In juni heeft de gemeente al aangegeven om de Muskuseenden een nieuwe woonplek te geven. De grote tamme loopeenden komen voornamelijk voor rond de Admiraal van Ghentlaan en de Johan de Wittlaan in Uithoorn. De eenden zijn herkenbaar aan de rode wratten op hun kop. Vorig jaar is een groot deel weggevangen en ondergebracht naar een nieuwe locatie. Dit jaar gaat de gemeente dit anders aanpakken door alles weg te vangen en de vangacties starten vanaf half september.

Overlast, ziekten en dierenwelzijn

Muskuseenden zijn een uitheemse diersoort. Dat betekent dat ze in Nederland niet voorkomen in de vrije natuur. De eenden hebben vrijwel geen natuurlijke vijanden. De populatie groeit hierdoor enorm en ze hebben ook meerdere nesten per jaar. Omdat de eenden allemaal familie van elkaar zijn, ontstaat er inteelt. Hierdoor worden de dieren steeds zwakker en gevoeliger voor ziekten. Dit laatste heeft de gemeente vooral gemerkt tijdens de laatste warme zomers. Door botulisme worden de dieren ziek en wordt er zowel door de gemeente als de dierenambulance jaarlijks veel zieke en dode eenden opgevangen of verwijderd. Daarnaast poepen de eenden enorm veel en overal; bij de sloot, op de stoep, op straat en zelfs ín de tuinen. Om overlast te voorkomen en in het kader van dierenwelzijn is het beter om alle eenden weg te vangen. 

Vang-actie en opvang

Vanaf half september worden alle Muskuseenden in heel Uithoorn door middel van meerdere vang-acties door de dierenambulance samen met een gespecialiseerde bedrijf op het gebied van faunabeheer weggevangen. Omdat de eenden populatie erg groot is, zijn er meerdere vang-acties nodig. Hierdoor kan het wel een aan aantal maanden duren voordat alle eenden gevangen zijn. Alle Muskuseenden worden onderbracht bij (particuliere) opvanglocaties die voldoende ruimte hebben om de eenden een goede woonplek te geven.

Melden zieke of dode dieren

Ziet u in de tussentijd een zieke eend? Geef dit door aan de dierenambulance 06-53315557. Dode eenden kunt u melden via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App