Sportverenigingen maken werk van “Stoptober”

Eind deze week is de start van “Stoptober”, de jaarlijkse campagne om te stoppen met roken. Sportverenigingen KDO, AKU en HSV Thamen grijpen de maand aan om werk te maken van het project “Rookvrij Uithoorn” uit het Lokale Preventieakkoord.

Preventieakkoord 

Erik Leus, beleidsadviseur sport en gezondheid van de gemeente: “Het Lokale Preventieakkoord verbindt het Sportakkoord van Uithoorn en de Gezondheidsnota. Een van de thema’s is gezonde leefstijl; dat richt zich onder meer op een goede mentale gezondheid en het terugdringen van overgewicht en roken.“ Als voorbeelden van wat al gedaan wordt, noemt Leus het aanbrengen van “Rookvrije generatie”-borden op het gemeentehuis en andere gebouwen en het plaatsen van “Rookvrij”-tegels op schoolpleinen en in speeltuinen. En ook deelname aan Stoptober 2021.

Sporten en roken gaan niet samen 

De sportverenigingen KDO, AKU en HSV Thamen grijpen “Stoptober” aan om werk te maken van het project “Rookvrij Uithoorn” uit het Preventieakkoord. KDO-voorzitter Andy Verstelle: “Roken en sporten gaan niet samen. Vaak wordt er langs de lijn of op het terras nog gerookt. Kinderen brengen veel tijd op het sportveld door. Zij zien volwassen sporters, trainers en ouders roken; mensen naar wie zij opkijken. Met een rookvrij sportterrein geven we het goede voorbeeld. Per 1 oktober 2021 is het hele sportpark rookvrij en is roken niet meer toegestaan.”

Helpen stoppen

Maar de verenigingen verbieden niet alleen, aldus Verstelle. “We helpen ook. Leden die willen stoppen met roken vinden op onze website apps en websites die hen ondersteunen. En tips voor deskundige begeleiding, zoals de groepstraining van Gezondheidscentrum Waterlinie en het aanbod van huisartsen in de gemeente. Bijna alle zorgverzekeringen vergoeden de kosten van stop-cursussen.”

Uithoorn rookvrij

De Rijksoverheid mikt erop om in 2025 ziekenhuizen, speeltuinen en zoveel mogelijk sportterreinen rookvrij te hebben. Erik Leus: “De gemeente Uithoorn wil dat doortrekken naar alle openbare terreinen rookvrij maken. En houden. Binnen het Preventieakkoord hebben we geld vrijgemaakt voor het project ‘Uithoorn Rookvrij’. Onderdeel daarvan is de campagne 'Elkaar aanspreken op gedrag, waar roken niet mag!'. Tijdens de campagne, uitgevoerd door de GGD in samenwerking met gemeente, sportverenigingen en ketenpartners, bezoekt een actieteam evenementen en terreinen om posters en flyers uit te delen. Ook worden “Hoe spreek je elkaar aan?”-trainingen verzorgd voor inwoners, coaches en medewerkers.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Stoptober op stoptober.nl/. Lees meer over de maatregelen op rijksoverheid.nl om roken te stoppen.