Participatie vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren afgerond

De gemeente onderzoekt of de sportvelden van Thamen honk- en softbal en jeu-de-boules-vereniging Boule Union Thamen (Thamen Sport genoemd) naar Legmeer-West kunnen verhuizen. Zo komt schaarse grond vrij voor woningbouw in De Kwakel, één van de laatst overgebleven bouwlocaties binnen de beperkingen van Schiphol.

Dit idee moet samen kunnen gaan met de plannen voor een Legmeerbos in Legmeer-West. Buurtbeheer De Legmeer wil graag een groen knooppunt voor de wijk, om de teruglopende leefbaarheid te verbeteren.

Participatie

Begin juli zijn er twee bijeenkomsten geweest (een fysieke en online) over de mogelijke inrichting van het gebied in Legmeer-West, tussen de nieuwe tramlijn op de oude spoordijk en de huidige sportvelden. Begin september is er een echte bijeenkomst geweest over de denkrichting voor de inpassing van woningen op de huidige locatie van Thamen Honk- en Softbal en Jeu de Boulesvereniging Boule Union Thamen. Er was geen interesse om deel te nemen aan een online bijeenkomst. 

Verschillende wensen inwoners

Het is een behoorlijke ingewikkelde puzzel. Wat voor de één wenselijk is, werd door de ander juist als minder wenselijk gezien. Hierdoor ontstonden boeiende gesprekken. Bent u niet geweest, dan kunt u door de filmpjes te bekijken op uithoorndenktmee.nl een goed beeld krijgen wat de ideeën zijn. Daarnaast heeft iedereen de mogelijkheid gehad een vragenlijst in te vullen. Via verschillende media hebben wij hier aandacht voor gevraagd.

En nu?

De reacties en meningen worden verzameld in een document en gepresenteerd aan de raad en ook op het platform uithoorndenktmee.nl gepubliceerd. De resultaten van de vragenlijsten gaan samen met de resultaten van de andere onderzoeken naar de gemeenteraad. Mede op basis van deze onderzoeksresultaten zal de gemeenteraad een besluit nemen over de haalbaarheid van woningbouw op de plek van de sportvelden in De Kwakel, en van de daarvoor noodzakelijke verplaatsing van Thamen naar De Legmeer. De presentatie vindt plaats in de commissie Wonen en Werken op 14 oktober. U kunt meeluisteren via een live verbinding. Het uiteindelijke besluit wordt door de raad in de raadsvergadering van 28 oktober genomen.
We bedanken alle inwoners voor hun waardevolle inbreng.