Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), nationaliteit, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ouders, kinderen. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Maatschappelijke instellingen zoals de kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens opvragen.

Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op Wiekrijgtmijngegevens.nl. Wilt u niet dat zij uw gegevens ontvangen? Dan kunt u verstrekkingsbeperking (voorheen geheimhouding) aanvragen.

Overheidsorganen kunnen de persoonsgegevens bij de gemeente opvragen voor de goede uitvoering van hun (wettelijke) taken. De gemeente is wettelijk verplicht de gevraagde gegevens aan hen te verstrekken. Het is niet mogelijk om de verstrekking van uw persoonsgegevens aan overheidsorganen tegen te houden.

In enkele gevallen kunnen ook anderen (derden) verzoeken om uw persoonsgegevens aan hen te verstrekken. Dat zijn andere instellingen of personen dan u zelf of overheidsorganen. De verstrekking aan deze derden is ook wettelijk geregeld. Wij beoordelen zorgvuldig of een aanvrager bevoegd is om uw persoonsgegevens te ontvangen en of het doel van de aanvraag rechtmatig is. 

Als instellingen of personen gegevens nodig hebben voor de uitvoering van bepaalde wet- en regelgeving (bijvoorbeeld een advocaat in verband met een gerechtelijke procedure), maken wij een afweging tussen het belang van de verstrekking en uw (privacy)belang. 
Iedereen die is ingeschreven in de BRP van de gemeente Uithoorn kan de verstrekkingsbeperking aanvragen. U kunt verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens aanvragen voor:

  • uzelf;
  • uw kind(eren) tot 16 jaar.

Personen vanaf 16 jaar moeten de verstrekkingsbeperking zelf aanvragen. Staat u onder curatele, dan kan uw curator een aanvraag voor u indienen. 

Voor verstrekkingsbeperking hoeft u geen reden op te geven.

U doet de aanvraag schriftelijk. U kunt een afspraak maken voor de balie burgerzaken of u gebruikt het formulier wat op de website van de gemeente staat. Bij uw aanvraag moet u (een kopie van) uw geldig identiteitsbewijs meenemen/meesturen.

Het stopzetten van de verstrekkingsbeperking geeft u ook schriftelijk door. U moet hier ook een kopie van uw geldig identiteitsbewijs bijvoegen.

Weet u niet of u al verstrekkingsbeperking heeft laten registreren? Dan kunt u dit nakijken via mijnoverheid.nl.