Commissies gemeenteraad 12, 13 en 14 oktober

In week 41 vergaderen de commissies Organiseren en Wonen & Werken van de gemeenteraad.

12 oktober 2021 commissie Organiseren

Op dinsdag 12 oktober 2021 vergadert de commissie Organiseren (19.30 uur). Op de agenda staan:

  • Behandeling programmabegroting 2022
  • Besteding Eneco-gelden

13 oktober 2021 commissie Wonen & Werken

Op woensdag 13 oktober 2021 vergadert de commissie Wonen & Werken (19.30 uur). Naast de vaste agendapunten over Schiphol en de Omgevingsvisie staan op de agenda:

  • Jachthaven
  • Mobiliteitsvisie
  • Omgevingsvisie: “Foto van Uithoorn”
  • Monitor woonbeleid
  • Herstelbesluit bestemmingsplan Vuurlijn 78

14 oktober 2021 commissie Wonen & Werken

Op donderdag 14 oktober 2021 een extra vergadering van de commissie Wonen & Werken (19.30 uur). Op de agenda staat het rapport van het vervolgonderzoek sport, wonen en recreëren.

Bekijk de agenda en bij behorende stukken.

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal en zijn openbaar. De publieke tribune is toegankelijk voor maximaal 10 personen. Om de vergaderingen te kunnen bijwonen, is aanmelding vereist via griffie@uithoorn.nl.
De vergaderingen is live te volgen.
Inspreken bij de vergaderingen is mogelijk. Aanmelding hiervoor (uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering) is vereist via griffie@uithoorn.nl.