Commissievergaderingen gemeenteraad 15 t/m 17 juni 2021

In week 24 vergaderen de commissies Organiseren, Wonen & Werken en Leven van de gemeenteraad.

15 juni 2021 commissie Organiseren

Op dinsdag 15 juni vergadert de commissie Organiseren (19.30 uur). Op de agenda staan:

 • Nota Financieel Gezond
 • Jaarstukken 2020
 • Communicatievisie
 • Aanpassing raadzaal
 • Verlenging contract accountant
 • Lijst moties en toezeggingen

16 juni 2021 commissie Wonen & Werken

Op woensdag 16 juni 2021 vergadert de commissie Wonen & Werken (19.30 uur). Naast de vaste agendapunten over Schiphol en de Omgevingsvisie staan op de agenda:

 • Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021
 • Vervolg onderzoek sport, wonen en recreëren
 • Vervolg Westeinderscheg – Amstelscheg
 • Financiële stukken Vervoerregio Amsterdam

17 juni 2021 commissie Leven

Op donderdag 17 juni 2021 vergadert de commissie Leven (19.30 uur). Op de agenda staan:

 • Risicoprofiel, beleidsplan en wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 
 • Financiële stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
 • Financiële stukken AM Match
 • Financiële stukken GR GGD Amsterdam-Amstelland
 • Financiële stukken GR OGZ Amstelland
 • Aanwijzing Stichting Radio Rik als lokaal publieke media instelling

Bekijk de agenda’s en bij behorende stukken

Let op! De vergadering van de commissie Organiseren wordt gehouden in de raadzaal. De publieke tribune is gesloten. Volg de vergadering live
De vergaderingen van de commissies Wonen & Werken en Leven worden in digitale vorm gehouden. Ook deze zijn live te volgen via https://uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl

Bij alle vergaderingen is inspreken mogelijk. Aanmelding hiervoor (uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering) is vereist via griffie@uithoorn.nl.