Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners Uithoorn en De Kwakel

Onder het motto “Jouw gemeente, jouw zaak” biedt gemeente Uithoorn ook in 2021 gratis de cursus Politiek Actief aan. Deelnemers leren debatteren en efficiënt invloed uitoefenen op de lokale politiek. De afgelopen jaren was deze cursus erg populair en zat het ook snel vol. “Je kunt zien dat het er toe doet wat er in het gemeentehuis gebeurt. Diverse inwoners die nu betrokken zijn bij een lokale politieke partij of zelfs raadslid zijn geworden, hebben ook deze cursus gevolgd!”, zegt burgemeester Pieter Heiliegers, voorzitter van de gemeenteraad.

Gratis cursus Politiek Actief gemeente Uithoorn
Foto: Gratis cursus Politiek Actief gemeente Uithoorn

Cursus Politiek Actief

De cursus Politiek Actief gaat 26 oktober 2021 van start en bestaat uit vijf bijeenkomsten met elk een eigen thema. Naast theoretische kennis, komen ook vaardigheden zoals debatteren en lobbyen bij de gemeente aan de orde. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard worden ook lokale politici en bestuurders uitgenodigd om ervaringen uit de praktijk te laten horen. Als afsluiting van de cursus bezoeken de deelnemers een raadsvergadering.

Voor wie

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast is de cursus ook zeer geschikt voor inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Maar ook degene die gewoon nieuwsgierig is en wel eens wil weten hoe die lokale politiek nu eigenlijk werkt, is van harte welkom!

Doel bereikt

In 2019 is deze cursus ook georganiseerd en zeer positief ontvangen. De cursus zat snel vol en een aantal deelnemers is aan de slag gegaan bij een politieke partij. “Alles wordt op een duidelijke manier uitgelegd door bevlogen mensen die graag willen uitleggen hoe het allemaal werkt.“ “Ik weet nu hoe de lokale politiek werkt en waar ik terecht kan met mijn ideeën en opinie.” Aldus enkele enthousiaste deelnemers van de cursus Politiek Actief in 2019.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 26 oktober 2021        Introductie, kennismaking en algemene staatsinrichting
  • 02 november 2021    Hoe werkt de gemeente(raad)?
  • 16 november 2021    Gemeentelijke financiën en lobbyen bij de gemeente
  • 30 november 2021    De Uithoornse politieke partijen
  • 14 december 2021    Debatteren en spreken in het openbaar
  • 23 december 2021    Raadsvergadering bijwonen

Aanvang is steeds om 19.30 uur; eindtijd rond 22.00 uur.

Aanmelden 

Aanmelden kan tot en met 15 oktober 2021 bij Hans van Leeuwen, raadsgriffier van Uithoorn, via griffie@uithoorn.nl. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus vol = vol.

Let op! De cursus Politiek Actief is volgeboekt! Aanmeldingen die nog binnenkomen, worden op een reservelijst geplaatst. Of, en zo ja wanneer, de cursus weer wordt gegeven, is nu nog niet bekend. Hou hiervoor de (social-) mediakanalen van de gemeente in de gaten.

Vanzelfsprekend worden tijdens de cursus alle dan geldende coronamaatregelen in acht genomen. Zo nodig wordt de cursus op een andere (digitale) manier aangeboden of, in het uiterste geval, geannuleerd.