Nieuw meldpunt fouten in overheidsregistraties

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Bijvoorbeeld persoonsgegevens, gegevens van bedrijven of gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen.

Meldpunt

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). 

Waar vind je het MFO?
Het MFO vind je op de website rvig.nl/mfo. Daar staan 3 formulieren: voor burgers, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties. Die kunnen daarmee online een melding doen.