Meldpunt benadeelde ouders toeslagenaffaire

De gemeente Uithoorn helpt ouders die door de problemen met de kinderopvangtoeslag getroffen zijn. Deze hulp komt bovenop de financiële compensatie door de Belastingdienst. Ouders kunnen zich met hun hulpvraag melden bij de gemeente voor ondersteuning.

De Belastingdienst compenseert ouders die zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Maar soms is die compensatie niet genoeg. Er kunnen ook problemen op andere vlakken ontstaan, waaronder inkomen en schulden, werk, huisvesting, zorg en het opvoeden van de kinderen. De Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Belastingdienst hebben afgesproken dat gemeenten deze ouders hierbij gaan helpen.

Melden bij het Loket

Om welke ouders het gaat en hoeveel benadeelde ouders er in Uithoorn zijn, is bij de gemeente niet bekend. De Belastingdienst mag, vanwege de privacywet AVG, geen gegevens van ouders doorgeven aan de gemeente. Daarom roept de gemeente benadeelde ouders die aanvullende hulp nodig hebben en woonachtig zijn in de gemeente Uithoorn, op om zich te melden. Dit kan door telefonisch contact op te nemen via het Loket van de gemeente Uithoorn: (0297) 513 111 en te vragen naar de contactpersoon toeslagenaffaire. Samen met de ouder wordt dan gekeken welk maatwerk de gemeente kan bieden.