Commissies gemeenteraad 12 en 13 januari

In week 2 vergaderen de commissies Organiseren en Wonen & Werken van de gemeenteraad.

12 januari 2021 commissie Organiseren

Op dinsdag 12 januari 2021 vergadert de commissie Organiseren (19.30 uur). Op de agenda staat de eerste begrotingswijziging van Duo+.

13 januari 2021 commissie Wonen & Werken

Op woensdag 2 december 2020 vergadert de commissie Wonen & Werken (19.30 uur). Naast de vaste agendapunten over Schiphol en de Omgevingsvisie staat de transitievisie warmte op de agenda.

Voor de agenda’s en bij behorende stukken zie de website van de raad.

De vergaderingen zijn openbaar. Maar let op! De publieke tribune is gesloten. Inspreken is wel mogelijk. Als u wilt inspreken, meld u dan uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aan via griffie@uithoorn.nl De vergaderingen zijn live te volgen via de website van de raad .