Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021

Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt.
Uiterlijk op woensdag 3 maart ontvangt u de stempas thuis. Met die stempas en een geldig identiteitsbewijs kunt u op woensdag 17 maart uw stem uitbrengen in een stemlokaal.

In het stemlokaal gelden coronamaatregelen. Kijk op waarismijnstemlokaal.nlwaar u kunt stemmen.

Gezondheidscheck

Kiezers ontvangen voorafgaand (bij de stempas) aan de stemming een gezondheidscheck met vragen die zij voor zichzelf moeten beantwoorden. Kiezers die niet alle vragen in de gezondheidscheck met 'Nee' kunnen beantwoorden, stemmen niet in persoon in het stemlokaal. U kunt een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Vanwege het coronavirus zijn er dit jaar extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen. 

  • Zo gaat vooral voor risicogroepen in alle gemeenten een aantal stemlokalen al open op maandag 15 en dinsdag 16 maart. 
  • Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen. De briefstem kan per post worden verstuurd of worden afgegeven bij een gemeentelijk afgiftepunt. 
  • Kunt u zelf niet komen stemmen in het stemlokaal, doordat u coronaklachten heeft? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Kijk op de achterkant van de stempas hoe u dit kunt doen of op uithoorn.nl/verkiezingen.  

Stempas kwijt of niet ontvangen? Vraag zo snel mogelijk een nieuwe aan bij de gemeente. Dat kunt u schriftelijk of mondeling doen tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur (burgerzaken@uithoorn.nl of via (0297) 513 111). 

Extra maatregelen tijdens het stemmen

Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen. Er zijn per gemeente meer stemlokalen beschikbaar. Zo verminderen we het aantal mensen per stemlokaal. In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig dat kijkt of het niet te druk wordt en of iedereen zich aan de maatregelen houdt in het stemlokaal. In het stemlokaal worden potloden, stemhokjes, tafels, etc. geregeld schoongemaakt. Verder moet u als kiezer in het stemlokaal een mondneuskapje dragen, 1,5 meter afstand houden en bij binnenkomst de handen desinfecteren. 

Vervroegd stemmen voor risicogroepen

Voor kiezers in risicogroepen gaan er twee stemlokalen in de gemeente open op 15 en 16 maart. Wie onder deze risicogroep valt, vindt u op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen. De openingstijden van deze stembureaus zijn van 07.30-21.00 uur. U vindt de stembureaus op het gemeentehuis van Uithoorn en in het Dorpshuis De Quakel.

Kiezers van 70+ kunnen per brief stemmen

Kiezers van 70 jaar of ouder ontvangen een zogenaamde stempluspas. Met deze stempluspas kunnen 70-plussers hun stem uitbrengen in het stemlokaal, een andere kiezer machtigen om hun stem voor hen uit te brengen of per brief stemmen. Vanaf maandag 22 februari ontvangt u alles wat u nodig heeft om per brief te stemmen: stempluspas en gezondheidscheck (enkele vragen over het coronavirus) en afzonderlijk vanaf 26 februari de briefstembescheiden: briefstembiljet en briefstembiljetenvelop, uitleg briefstemmen en een voorgeadresseerde retourenvelop. U kunt uw briefstembiljet via de bijgeleverde retourenvelop opsturen via de post (brievenbus) of vanaf 10 maart tot en met 17 maart op werkdagen afgeven op de speciale afgiftepunten in het gemeentehuis in Uithoorn of in de ontmoetingsruimte van Sint Jans Geboortekerk in De Kwakel. Deze afgiftepunten zijn geopend van 9.00-17.00 uur. Op 17 maart zijn de afgiftepunten geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. 

Handige websites