Denk mee over eventuele woningbouw bij de Vuurlijn

Wat vindt u van de inpassing van de woningbouw op de huidige locatie van Thamen Honk- en Softbal en jeu de boule-vereniging Boule Union Thamen (verder Thamen genoemd)? En wat vindt u van de manier waarop we hierbij de groenzone direct langs de Vuurlijn willen behouden en versterken? Deze vragen staan centraal in het vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren. Het onderzoek waarin we bekijken of we woningen kunnen bouwen op de plek van Thamen en dan daarom ook de sportvelden kunnen verplaatsen.

Wat vindt u?

Het resultaat van ons onderzoek is het beste te omschrijven als een denkrichting. Er zijn dus nog geen concrete plannen. Toch denken we dat dit het moment is om naar uw mening te vragen. Voor de zomer hebben we omwonenden geraadpleegd/bevraagd over de over verplaatsing van de sportvelden naar De Legmeer en nu over de inpassing van woningbouw op de locatie van Thamen.
U kunt uw mening geven via een enquête op Uithoorndenktmee.nl. Als u dat wilt, kunt u zich daar ook opgeven voor een online of live bijeenkomst op respectievelijk 6 en 7 september. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u de tekeningen bekijken en in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de gemeente. 

Meer informatie

Om u bij te laten praten over de eerste denkrichting kunt u een filmpje bekijken. Dit filmpje vindt u op Uithoorndenktmee.nl. Daar kunt u de ideeën rustig bekijken, u opgeven voor een van de twee bijeenkomsten en de enquête invullen.

Wat gebeurt er met uw mening?

De resultaten van de enquête gaan samen met de resultaten van de andere onderzoeken naar de gemeenteraad. Mede op basis van deze onderzoeksresultaten zal de gemeenteraad een besluit nemen over de haalbaarheid van woningbouw op de plek van de sportvelden in De Kwakel, en van de daarvoor noodzakelijke verplaatsing van Thamen naar De Legmeer. Dit zal naar verwachting in oktober 2021 zijn.

Waarom dit onderzoek?

In de gemeente Uithoorn is nog maar weinig plek over voor de bouw van nieuwe woningen, terwijl de behoefte hieraan wel erg groot is. Dit komt voor een groot deel door de beperkingen die de nabijheid van Schiphol met zich meebrengt. Zo mag er op veel locaties niet gebouwd worden. De gemeenteraad heeft daarom opdracht gegeven om creatief na te denken over mogelijke kansen voor woningbouw. Een van de ideeën was het gebruiken van de locatie van de sportvelden en deze dan te verplaatsen. Deze liggen namelijk op grond waarop onder bepaalde voorwaarden wel gebouwd mag worden. Andere mogelijkheden in De Kwakel zijn er niet meer. 

Daarom onderzoeken we nu of we Thamen Honk- en Softbal en jeu de boule-vereniging Boule Union Thamen (verder Thamen genoemd) kunnen verplaatsen en op die plek woningen kunnen bouwen. Tijdens ons onderzoek hebben we ons gebogen over de volgende vragen: kunnen we op de huidige locatie van Thamen woningen bouwen die passen bij de behoefte van de inwoners van Uithoorn en De Kwakel? Hoe kunnen we deze woningen zo goed mogelijk op deze plek inpassen? En hoe behouden en versterken we hierbij de groenzone direct langs de Vuurlijn?