AED’s in Uithoorn en De Kwakel

De gemeente krijgt geregeld vragen over Automatische Externe Defibrillators (AED’s). Hoe is de hulpverlening aan mensen met een hartstilstand in de gemeente geregeld? Is er subsidie beschikbaar voor de aanschaf van AED’s door particulieren? En kunnen AED’s worden opgehangen op openbare plekken? Hieronder leest u de antwoorden.

Snel en deskundig optreden

In onze gemeente hebben 2 organisaties de taak om snel en deskundig op te treden bij een 112-melding van een hartstilstand. Dit zijn Stichting AED Uithoorn en Stichting AED De Kwakel. 
Zij ontvangen (indien nodig)  een subsidie van de gemeente om te zorgen voor voldoende ervaren vrijwilligers, verspreid over de wijken en buurten van onze gemeente. De vrijwilligers krijgen regelmatig AED-trainingen. En er is nazorg voor hen beschikbaar, mocht die nodig zijn. Ook zijn de stichtingen verantwoordelijk voor aanschaf en onderhoud van de AED-apparaten. 

Particuliere AED’s

Stichting AED Uithoorn en Stichting AED De Kwakel voldoen aan de eis van de gemeente dat overal in Uithoorn en De Kwakel tijdig hulp door opgeleide vrijwilligers beschikbaar is voor mensen met een hartstilstand. Daarom geeft de gemeente geen subsidie voor de aanschaf van AED’s door particulieren. Zij kunnen daarvoor een aanvraag doen bij het Initiatievenfonds Uithoorn. De eigenaar moet de AED ophangen op eigen terrein; ophangen in de openbare ruimte is niet toegestaan.

Meer weten? 

Kijk voor meer informatie op uithoorn.nl/AED.