Toetsing hondenbeleid

Het toetsen van het huidige hondenbeleid met input van inwoners is klaar. Inwoners hebben de gelegenheid gehad een reactie te plaatsen op de hondenkaart. Wij hebben wensen, kritiek en ideeën ontvangen. We hebben deze allemaal verzameld en in een document gezet.

Achter elke opmerking hebben wij ons antwoord gegeven. Met goede afspraken (regels) willen wij zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de wensen van alle gebruikers van de openbare ruimte. De antwoorden zijn gegeven vanuit het nieuwe hondenbeleid. Dit beleid bestaat uit nieuwe en oude afspraken, mede gebaseerd op input uit de gehouden participatie en de mogelijkheden die de openbare ruimte biedt. We houden u op de hoogte wanneer het nieuwe hondenbeleid door het bestuur definitief wordt vastgesteld. Vanaf dat moment geldt het nieuwe hondenbeleid.

U kunt het document (notitie beantwoording participatie hondenkaart) bekijken op ons participatieplatform uithoorndenktmee.nl