Steunmaatregelen voor de horeca

De coronapandemie beheerst inmiddels al meer dan een jaar ons dagelijks leven. Voor een gedeelte van de ondernemers is de onzekerheid over het voortbestaan hierdoor toegenomen. Vooral de horecasector is ongekend hard geraakt. Na maanden van sluiting in de eerste zware lockdown is de horeca op dit moment alweer sinds oktober 2020 gesloten. De gevolgen voor de horecaondernemers zijn groot.

Terrassen

Als gemeente hebben we gekeken naar wat we kunnen doen om horecaondernemers te ondersteunen. “Allereerst gaat de gemeente opnieuw verruimde terrassen toestaan wanneer dit weer kan. Horecaondernemers moeten bij het Ondernemersloket aangeven of ze hier gebruik van willen maken. Indien het een andere situatie betreft dan afgelopen jaar moet de horecaondernemers een plattegrond mee sturen. Als het om dezelfde uitbreiding gaat als vorig jaar is het voldoende om alleen aan te geven dat men weer gebruik wil maken van de optie,” aldus wethouder Jan Hazen, portefeuille economie. 

Gemeentelijke lasten

Jan Hazen vult verder aan: “Ook gaat de gemeente opnieuw geen precariobelasting innen voor horecaondernemers. In 2020 is deze kwijtgescholden en dit geldt opnieuw voor 2021.
Omdat de sluiting als maar langer duurt, heeft de gemeente gekeken naar wat nog meer kan. Horecaondernemers hebben een relatief zware vergunningsverplichting ten opzichte van andere sectoren. Daarom heeft het college besloten om alle horecaondernemers die vanaf maart 2020 tot en met december 2021 een exploitatievergunning hebben aangevraagd of nog aan moeten vragen, de kosten hiervoor kwijt te schelden. Ook als er een nieuwe drank- en horecawet vergunning aangevraagd moet worden, komt deze in aanmerking voor een kwijtschelding. Daarnaast krijgt elke horecaondernemer de mogelijkheid om in 2021 één keer gratis een wijziging leidinggevende op de drank- en horecawet aan de gemeente door te geven.”

Aanvraag indienen of contact opnemen

Om een van deze kwijtscheldingen te ontvangen dient de horecaondernemer een verzoek in te dienen via ondernemersloket@uithoorn.nl. Hierbij moet aangegeven worden om welke vergunning het gaat en wanneer deze aangevraagd is/wordt. Ook voor andere vragen kunt u terecht via dit emailadres.