Kootpark-Oost: overeenkomst getekend voor woningbouw op Connexxionterrein

De wijk Kootpark-Oost krijgt geleidelijk aan steeds meer een woonfunctie. Een van de beoogde projecten hier is woningbouw op het Connexxionterrein. Op 20 april werd door wethouder Hans Bouma en Jurgen de Reus van UBA Bouw | Projectontwikkeling een handtekening gezet onder de anterieure overeenkomst. Een belangrijke en feestelijke mijlpaal in het proces, want hierna kan de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen worden opgestart.

Wethouder Hans Bouma en UBA-directeur Jurgen de Reus tekenen op gepaste afstand de overeenkomst
Wethouder Hans Bouma en UBA-directeur Jurgen de Reus tekenen op gepaste afstand de overeenkomst 

Voor het door UBA aangekochte terrein op de Sportlaan is samen met de gemeente een passend bouwplan ontwikkeld: het stedenbouwkundig plan. Met dit plan is de gemeenteraad op 1 april akkoord gegaan. Het plan omvat 82 woningen: 16 twee-onder-een-kapwoningen, 46 rijwoningen en 20 sociale huurappartementen. 

Anterieure overeenkomst 

Naast de indeling van de woningen zijn tussen de gemeente en de ontwikkelaar, afspraken gemaakt over onder meer het inrichten van de openbare ruimte, parkeren, ontsluitingswegen en groen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst, kortweg de AOK. Het tekenen van de AOK door beide partijen is dan ook een heugelijke stap in het omvormen van het wat verwaarloosde terrein naar een prettige woonwijk. Om te kunnen gaan bouwen moet nu eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd van bedrijfslocatie naar woonlocatie. De voorbereidingen voor deze procedure zijn al begonnen en naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan in juni 2021 ter inzage worden gelegd. 

Ontwerp womingen

Het stedenbouwkundig plan zegt nog niets over hoe de woningen eruit komen te zien. Hiervoor moeten de architecten aan de slag. Spring architecten uit Rotterdam en Just Architects uit Amstelveen gaan de woningen voor UBA ontwerpen. Een belangrijk punt hierin is dat de woningen goed aan moeten sluiten bij de bestaande woonwijken en dat groenvoorzieningen worden meegenomen in het ontwerp.

Meer informatie 

Wilt u op de hoogte blijven van het project op de Connexxionlocatie? Op de website uithoorndenktmee.nl onder het project Kootpark-Oost leest u meer over het project en het stedenbouwkundig plan. Ook kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief over Kootpark-Oost. Als u vragen heeft over dit project of het proces kunt u die mailen naar gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van Kootpark-Oost.