Wethouder Ria Zijlstra (Zorg en Onderwijs): ‘Vraag hulp bij oplopende spanningen’

De coronacrisis zorgt ervoor dat we noodgedwongen thuis moeten blijven. Dat kan goed gaan, maar het is ook begrijpelijk dat spanningen binnen gezinnen oplopen. Wethouder Zorg Ria Zijlstra wil extra aandacht voor deze gezinnen en roept op om op tijd hulp te vragen.

Zijlstra: ,,We zitten in een situatie die voor niemand normaal is. We kijken naar elkaar om, voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en zorgen voor elkaar. We helpen elkaar waar het kan. Maar het is niet altijd makkelijk. We zitten noodgedwongen binnen. Dat zorgt ervoor dat het niet altijd bij iedereen thuis even fijn is. De spanningen kunnen hoog oplopen. We gaan als gemeente daarom een campagne starten met als doel dat mensen weten waar ze hulp kunnen krijgen. Bijvoorbeeld bij Veilig Thuis.

Gaat het niet goed in je eigen gezin? Merk je dat bij jezelf de spanning oploopt? Maak je je zorgen om een ander? Let op elkaar en doe er iets mee. Kijk wat je zelf kunt doen of vraag een ander om hulp. Helpen kan al door even te bellen of samen een ommetje te maken. Je kunt juist nu veel betekenen voor je medemens door extra alert te zijn en elkaar te steunen waar mogelijk. En is er serieus iets aan de hand? Bel bij acuut gevaar altijd 112. Is dat niet het geval? Bel dan naar Veilig Thuis: 0800 2000.

Sociale voorzieningen

Naast aandacht voor gezinnen waar de spanningen hoog kunnen oplopen heeft de gemeente ook als een van de belangrijkste prioriteiten in deze crisis dat alle uitkeringen worden doorbetaald. Iedereen werkt daarnaast hard om alle overige aanvragen te behandelen die in deze crisistijd binnenkomen. Zijlstra: ,,We zien bijvoorbeeld dat er op dit moment veel aanvragen zijn voor de Bbz (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen). Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, kunnen zij een Bbz-uitkering aanvragen. We hebben extra capaciteit ingehuurd om alle aanvragen te kunnen behandelen en om de dienstverlening goed te laten verlopen.”

Jongerenwerkers 

Onze jongerenwerkers in Uithoorn/De Kwakel hebben een programma bedacht met online activiteiten. Door middel van foto’s, filmpjes, live-uitzendingen en workshops worden de jongeren in onze dorpen aangemoedigd om mee te doen. Echt heel leuk! De activiteiten worden bekend gemaakt via het Instagram account van Young Uithoorn.

Heb je als jongere ideeën voor activiteiten na de quarantainetijd? Wil jij bijvoorbeeld een filmavond, een jongerendebat of een feest organiseren? Dan kun je lid worden van de crew van Young Uithoorn op Instagram en dan wordt gekeken naar de mogelijkheden! En naast het digitale platform, gaan de kinder- en jongerenwerkers nu bekijken wat kunnen organiseren bij de verruiming van de maatregelen voor kinderen en jongeren.

Samenhorigheid

Wethouder Zijlstra is blij met de samenhorigheid. ,,We zijn heel tevreden hoe de organisaties binnen het sociaal domein en onze eigen gemeentelijke organisatie de dienstverlening en zorg voor onze inwoners op peil houden. Ook hoe de inwoners klaar staan om elkaar te helpen. De saamhorigheid in Uithoorn en De Kwakel is groot. We weten niet hoe het gaat lopen nu we langer met deze situatie te maken krijgen. Maar we hebben er vertrouwen in dat we het met elkaar gaan redden!