Samenscholing melden

Inmiddels weten we maar al te goed dat we niet met grote groepen bij elkaar mogen komen en dat we anderhalve meter afstand moeten houden. Toch houdt niet iedereen zich hier aan. Bezorgde inwoners hebben aan de gemeente gevraagd waar ze dit kunnen melden.

Waar en hoe melden?

Iedereen kan 24 uur per dag een MOR (Melding Openbare Ruimte) maken. Er is een aparte categorie aangebracht in de MOR onder het kopje ‘overlast’ die ‘Coronamaatregelen’ heet. Een MOR melding doen gerelateerd aan Corona kan alleen via onze website. En dus niet via de makkelijk melden app.

Bellen om te melden kan ook!

Lukt het niet om online een melding te doen, neem contact met de gemeente op. Dat kan telefonisch via ons algemene nummer: 513-111. Langskomen zonder afspraak is echter helaas op dit moment niet mogelijk.
Houd u er wel rekening mee dat niet altijd een handhaver direct naar de locatie toe kan waar de melding over gaat. De handhavers nemen de meldingen mee in hun rondes.

Houd u er ook rekening mee dat het in sommige gevallen wél toegestaan is om met meerdere personen samen te zijn buiten? Denk aan (grotere) gezinnen en kinderen tot 12 jaar. De kinderen moeten wel onder begeleiding zijn van een ouder. Lees alle regels, maatregelen en de noodverordening.