Noodverordening COVID -19 per 14 augustus 2020

Per 14-08-2020 augustus is de noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland uitgebreid met de aanwijzing van watergebieden (in Amsterdam) gebieden waar men niet meer mag komen in verband met het onvoldoende afstand kunnen houden.

Daarnaast is het mogelijk gemaakt om gebieden aan te wijzen waar men geen geluidsapparatuur en muziekinstrumenten bij zich mag hebben. Concreet is hierbij de Westeinderplas (Aalsmeer) aangewezen.