Participatiemakelaar

U heeft een idee, bijvoorbeeld voor het opknappen van uw buurt, het voorkomen van overlast, het organiseren van ontmoetingen tussen bewoners. U wilt als actieve bewoner vrijwillig met uw initiatief aan de slag. Dat kunt u misschien wel zelf regelen, maar u kunt ook hulp inroepen van de participatiemakelaar. Dan helpt die u op weg.

Wie is de participatiemakelaar


De participatiemakelaars van de gemeente Uithoorn zijn een vast aanspreekpunt binnen de gemeente voor bewonersinitiatieven. Ze kunnen u ondersteunen bij de zoektocht naar mogelijkheden om uw burgerinitiatief uitgevoerd te krijgen.

Zij kunnen onder andere:

  • meedenken over het succesvol maken van uw initiatief;
  • helpen verbindingen te leggen met andere initiatiefnemers, ondernemers, media, organisatieondersteuners; 
  • helpen bij het vinden van de juiste informatie;
  • meedenken over de financiële mogelijkheden, bijvoorbeeld een aanvraag bij het Initiatievenfonds.

Participatiemakelaars zijn ambtenaren die verbindingen leggen in alle buurten en wijken in de gemeente Uithoorn. Deze verbindingen leggen ze tussen verschillende initiatiefnemers, ondernemers, media, organisatieondersteuners en dergelijke. Ook kunnen ze met u meedenken over uw ideeën en u adviseren.

Contact


Wilt u een afspraak?

De participatiemakelaar voor initiatieven op het gebied van het sociaal domein is Marius Reijnen. E-mail: marius.reijnen@uithoorn.nl, tel. (06) 50 471 975.

Marius Reijnen

Participatienota 2014


De Participatienota 2014 kunt u opvragen bij: webredactie@duoplus.nl