Update Armoedeaanpak Uithoorn en De Kwakel – nr. 4, mei 2021

Inhoud

Voorwoord: Nieuwe beleidsadviseur Armoede & Schulden

Graag brengen we je weer op de hoogte van ontwikkelingen rondom armoedebestrijding in Uithoorn en de Kwakel in deze 4e Update Armoedeaanpak. Ik grijp deze gelegenheid graag aan om mij voor te stellen aan alle partners die, in welke hoedanigheid ook, betrokken zijn bij armoedebestrijding in deze gemeente.

Ik ben Nathalie van Schagen en heb altijd gewerkt voor (internationale) maatschappelijke organisaties op het gebied van mensenrechten en belangenbehartiging. 
Een voorbeeld: in Nairobi, Kenya zorgde ik er met lokale partners voor dat inwoners van 5 grote sloppenwijken hun papieren konden krijgen. Zonder geboorteakte kun je niet naar school. Zonder overlijdensakte van je geliefde kun je geen aanspraak maken op het huis waarin je woont met je gezin, en kun je dus niet je recht halen. Mensen assisteren om deze papieren te bemachtigen betekent dus vaak een uitweg bieden uit de armoedespiraal. Opkomen voor rechten van mensen zit in mijn bloed. 

Na een tijd wonen en werken in het buitenland, zijn wij sinds de zomer van 2020 weer woonachtig in Nederland. Onlangs rondde ik de opleiding schuldhulpverlening af, en per 1 april ben ik begonnen als beleidsadviseur armoede en schulden bij de gemeente.

Er gebeurt heel veel in de gemeente Uithoorn en ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan het welzijn van al haar inwoners. Een aantal mensen heb ik digitaal ontmoet, en heel veel mensen nog niet. 
Graag nodig ik je uit, om contact met me op te nemen met vragen, met opmerkingen, of gewoon om even kennis te maken. Ik kijk erg uit naar een prettige samenwerking.
E-mail: Nathalie.van.schagen@uithoorn.nl, of telefoonnummer (06) 241 143 62.

Portret Nathalie van Schagen

“Routeplanner in plaats van losse wegwijzers”

In deze Update deelt de nieuwe wethouder Sociaal Domein, de heer José de Robles, zijn blik op de  armoedeaanpak in de gemeente.

In maart van dit jaar trad ik aan als wethouder Sociaal Domein. Een belangrijke focus waar het gaat om armoede en schulden in Uithoorn en De Kwakel is voor mij: betere bekendheid van de vele gemeentelijke regelingen. Bijvoorbeeld voor inwoners in financiële problemen. Vaak zijn zij op zoek naar hulp, zonder te beseffen dat de gemeente hun een vangnet biedt. Daarom vallen mensen daar nu nog naast. De bekendheid van de mogelijkheden die de gemeente biedt, zelf of via onze partners, moet groter. Neem bijvoorbeeld vroegsignalering of hulp bij budgetbeheer, administratie en correspondentie met instanties. Die hulp is allemaal beschikbaar, gebundeld in “Uithoorn voor Elkaar“.

Behalve voor bekendheid van ons sociale vangnet maak ik me sterk voor dat de informatie duidelijk en toegankelijk is. Minder jargon, minder kliks op de gemeentewebsite om antwoord te krijgen op je vraag. Daarbij erken ik trouwens wel dat angst voor de overheid een extra uitdaging is. De laatste tijd heeft het optreden van de landelijke overheid, zoals in de Toeslagenaffaire, het vertrouwen van veel inwoners beschadigd. We moeten mensen overtuigen dat de gemeente niet een anonieme groep ambtenaren is die de aanvragen van mensen kil beoordeelt en financiële steun toe- of afwijst. Empathie is belangrijk: begrip tonen voor de situatie. Duidelijk maken dat wij het probleem niet altijd kunnen overnemen, maar wel altijd samen kunnen kijken hoe het is op te lossen. Dat we niet tegenover, maar náást de inwoner staan!

Pas deed ik nog mee aan een serious game “Eén uur in de Bijstand”. Je ervaart hoe het is om door achterstallige betalingen en schulden achtervolgd te worden. Je gaat begrijpen hoe mensen daarvan in paniek raken en niet verder meer kunnen kijken dan de laatste aanmaning. Laat staan dat ze kunnen kijken naar de oorzaken van hun huidige situatie, en hoe die structureel zijn te keren om schulden weg te werken en nieuwe achterstanden te voorkomen. Begrip van de situatie betekent ook: verder kijken dan het enkele probleem waarmee een inwoner zich meldt. Kijken naar de context, risico’s en consequenties op de langere termijn. Een overall-benadering in plaats van 1 oplossing voor 1 probleem. Idealiter werkt het hulpaanbod als een routeplanner naar financiële gezondheid, in plaats van dan als een plein vol losse wegwijzers.

Mijn eigen rol, die van de gemeente, zie ik als: verbinden en regisseren. De vraag van een inwoner begrijpen en kunnen verwijzen naar de juiste zorg- en hulppartners. En met die laatste moeten wij de inzichten en analyse uit onze intake delen, zodat de inwoner niet bij iedere doorverwijzing het verhaal opnieuw hoeft te vertellen. Iemand met armoede of schulden is het best geholpen als we hem of haar overzicht bieden, én perspectief op hoe de financiële situatie structureel kan worden verbeterd. Dat versta ik onder ‘integraal werken, mensgericht en oplossingsgericht’. 

Als wethouder zet ik me daar persoonlijk voor in. Mail me vooral met uw ideeën om het traject naar integraliteit en oplossingsgerichtheid te verbeteren. Het probleem van armoede en schulden heeft vele gezichten; laten we het met vele gezichten aanpakken!

E-mail: jose.de.robles@uithoorn.nl.

Geldzorgen bij werknemers  

Personeel met financiële problemen: 62% van de Nederlandse werkgevers heeft ermee te maken. Volgens het NIBUD kost één medewerker (fulltime, modaal salaris) de werkgever al snel €13.000 per jaar, aan verwerkingskosten van loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies. Bij exportbedrijf Verbeek & Bol V.O.F. in De Kwakel worden financiële zorgen van werknemers tijdig besproken. Een kwestie van alert zijn op de signalen en laagdrempelig benaderen, aldus Henry Egberts, bedrijfsleider en personeelsmanager.

Een goede werkgever met een no-nonsense mentaliteit, noemt Egberts het bedrijf waar hij werkt. Bij de snijbloemen- en plantenexporteur werken zo’n 60 fulltime medewerkers met een vast contract, en een handjevol parttimers en consultants. Egberts kent alle werknemers goed. Toch was signaleren en bespreekbaar maken van financiële problemen een zoektocht. 

“Door toeval kreeg ik te maken met iemand die financiële problemen had. Voelde me erg betrokken en wilde graag helpen, maar ik miste de kennis. Na een online-opleiding tot budgetcoach wist ik hoe ik mensen kon helpen het overzicht terug te krijgen op hun financiële situatie. En waar zij professionele hulp kunnen krijgen. Dat bleek helemaal niet simpel. Uiteindelijk vond ik via de website van de gemeente Uithoorn een contactpersoon naar wie ik mijn mensen kon doorverwijzen.”

Medewerkers komen niet spontaan naar hun leidinggevende toe voor hulp of advies. Zelfs als zij daar wel behoefte aan hebben. “Ik krijg weleens een loonbeslag op mijn bureau; dan weet je hoe laat het is. Terwijl er in een eerder stadium best opties zijn om schulden te voorkomen. Daarom ben ik altijd alert op vroege signalen, in lichaamstaal en stemming; is iemand heel stil, hangt zijn hoofd, lacht hij of zij niet om grapjes, dan is er vast iets aan de hand. Op een goed moment loop ik dan met twee koppen koffie naar een werknemer toe en zeg: kom, wij gaan koffie drinken. Geen vraag, dan hoeft iemand ook niet na te denken. Even ruimte om je verhaal te doen. Soms is er niets aan de hand en zijn we in vijf minuten klaar, prima natuurlijk. Maar ik wil het ook weten als er wél iets is. In een aantal gevallen kon ik een werknemer tijdig zelf helpen, of doorverwijzen.” 

Henry Egberts heeft nog wel vragen. Bijvoorbeeld hoe andere werkgevers omgaan met het feit dat onder werktijd productie voorgaat; vaak is er geen extra tijd voor een gesprek over geldzorgen. Een andere vraag is of collega-werkgevers de vroegsignaleringskaart gebruiken om signalen te vertalen naar een gesprek. En hoe dan verder, wanneer verwijzen zij een werknemer door, en naar wie? Schakelen ze de arbodienst in, bijvoorbeeld als geldzorgen leiden tot terugkerend verzuim?
Egberts: “Ik zou die kennis en lessons learnt best willen uitwisselen met andere werkgevers. Misschien zijn er ook cursussen voor.”

Meer weten? Samenwerken?

Neem contact op met Henry Egberts van Verbeek & Bol v.o.f., via (06) 517 085 16, of via een mail aan hegberts@verbeek-bol.nl.

Iedereen gezond en goed in het vel

Daar wil het Sportakkoord van Uithoorn aan bijdragen. Ambitieus? Zeker, maar met Sportakkoord-aanjager Andy Verstelle (KDO) ben ik ervan overtuigd dat we samen ver kunnen komen. Ook voor inwoners en gezinnen die weinig geld hebben voor sport. Gelukkig zijn er veel partijen die mee willen doen. Als we de kracht en het plezier van sporten en bewegen benutten, worden Uithoorn en De Kwakel een fijnere plek om in te wonen! Meld je ideeën aan; wij kunnen helpen bij de financiering en de realisatie!

Ruim 50 partijen ondertekenden vorig jaar het Sportakkoord van Uithoorn. Doel van het akkoord is om het sport- en beweegaanbod in de gemeenten beter aan te sluiten op de veranderende maatschappij. Factoren als de toegenomen diversiteit van de inwoners en de vergrijzing spelen daarbij een rol. Maar ook veranderingen in onze vrijetijdsbesteding, waardoor we anders zijn gaan denken over het verenigingsleven en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. We willen dat mensen weer met een nieuwe blik gaan kijken naar bewegen en sporten.

Vanuit de thema’s van het Sportakkoord - Bewegen voor Iedereen, een Gezonde Leefstijl en een Positieve Sportcultuur - willen we het sport- en beweegaanbod vitaliseren, én de aanbieders. Dat lukt alleen als die aanbieders samenwerken. Met elkaar, maar ook met partijen uit de zorg, het welzijn, het onderwijs en het bedrijfsleven. 

Inmiddels zijn we gestart met de realisatie van de eerste plannen. Het Sportakkoord werkt daarbij als vliegwiel: we bieden budget én hulp voor het realiseren van projecten die de sport en beweging duurzaam verrijken. Daarbij kijken we ook naar het aanbod voor specifieke doelgroepen, want de ambitie is dat iedereen meedoet!

Dus heb je duurzame ideeën om Uithoorn en De Kwakel in beweging te brengen? Ook voor specifieke doelgroepen, zoals inwoners met een migratieachtergrond, senioren en gezinnen met een laag inkomen? Creatieve combinaties van sport en beweging bij zorg en welzijn? Meld ze aan!

Meer weten? Samenwerken?

Neem contact op met mij of met Andy Verstelle, e-mail: voorzitter@kdo.nl voor meer informatie of om je plannen door te spreken. Je aanvraag kun je mailen naar sportbeleid@uithoorn.nl. Kijk ook op de Sportakkoord-pagina op uithoorndenktmee.nl

Erik Leus, Beleidsadviseur Sport, gemeente Uithoorn, e-mail: erik.leus@uithoorn.nl.

Meld je (kinderen) aan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur roept intermediairs op om weer zoveel mogelijk kinderen aan te melden. Na een flinke dip in het aantal aanmeldingen vanwege sluitingen van sportactiviteiten en zwembaden, is er nu weer volop de mogelijkheid om te sporten en mee te doen aan culturele activiteiten. Nu alle faciliteiten weer opengaan, willen zij vooral oproepen om kinderen weer aan te melden.  

Het Jeugdfonds heeft contracten met de zwembaden in Uithoorn en Aalsmeer. En sinds kort ook met het Veenweidebad in Mijdrecht. Dit betekent dat Kinderen die hun diploma’s willen halen, hoeven minder lang te wachten voordat ze mee kunnen doen aan zwemlessen met diplomagarantie.  

Meer weten? Aanvragen?

Kijk op uithoornvoorelkaar.nl

Vakantietassen voor kinderen in armoede

Het lijkt erop dat de beperkingen tegen de zomervakantie weer wat kunnen worden versoepeld. Veel mensen zijn al aan het nadenken over wat er dan weer mogelijk wordt. Er worden weer plannen gemaakt en vakantiehuisjes en kampeerplaatsen gereserveerd. Voor kinderen die in armoede leven en opgroeien duurt de zomervakantie erg lang. Ze kunnen niet weg en moeten zich dus 6 weken thuis vermaken. Hoe leuk is het om hun als kerk een tas te geven met wat spulletjes om in de zomer mee bezig te zijn? 

In de afgelopen jaren werd dit door diverse kerken in het land ook echt gedaan. Vorig jaar was de diaconie van de Protestantse Gemeente te Uithoorn van plan om ook hier zo’n vakantietas-actie te houden. Vanwege de corona hebben we dat plan toen laten varen. Jammer genoeg hebben we nog steeds te maken met beperkingen en onzekerheid, maar er is alle reden om dit jaar wel vakantietassen te gaan uitdelen. 

Binnen onze eigen kerkgemeenschap leven gelukkig niet veel kinderen in armoede. Daarom heb ik contact gezocht met De Voedselbank, ‘0297-Help ons helpen’ en met Vluchtelingenwerk. Ik heb ze gevraagd of zij konden nagaan om hoeveel Uithoornse kinderen in de basisschoolleeftijd het gaat. Zij hebben onderling afgestemd zodat we niet kinderen meerdere keren meetellen. Tot mijn schrik blijkt het om 117 kinderen te gaan. 

Ik heb bij het dienstencentrum van onze landelijke kerk 130 rugzakjes besteld. Het is immers nog geen zomervakantie en we willen straks niemand overslaan. Deze tasjes van 100% organische katoen worden fair trade geproduceerd in Sri Lanka. De tasjes zijn er binnenkort. De dames die de kinderen hebben geselecteerd maken nu een onderverdeling naar leeftijd: onderbouw (groep 1 en 2), middenbouw (groep 3,4,5) en bovenbouw (groep 6, 7 en 8). En dan kunnen we gaan vullen. We denken aan knutselspullen, spelletjes, spullen waar ze lang plezier van hebben. We denken ook aan buitenspeelgoed, een mooie manier waarop ze op straat contact kunnen maken met andere kinderen. Maar we denken ook aan een bon voor een versnapering bij bijvoorbeeld Jamin of een ijsje bij de snackbar. Of aan een boekenbon om zelf een tijdschrift of een boekje te kunnen kopen. 

We hopen in de komende weken dus veel hulp te krijgen. Denk mee. Spreek uw netwerk aan en breng ons in contact met lokale sponsors (liefst nadat u ze al hebt voorbereid). Maar zeker ook nodig en heel nuttig en efficiënt: maak een ruime gift over naar de bankrekening van de Diaconie ovv Vakantietas, rekeningnummer NL43 INGB 0006 0650 44.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat ook voor deze kinderen de zomervakantie feestelijk kan beginnen. Van harte aanbevolen.

Meer weten? Samenwerken?

Bel Henk Mathlener, (0297) 56 8765, of (06) 203 582 04, of mail naar h.mathlener@pkn-uithoorn.nl.

Financiële ondersteuning: casussen uit de praktijk

Gemeente Uithoorn en Uithoorn voor Elkaar (UvE) streven ernaar een compleet en samenhangend aanbod op het gebied van financiële ondersteuning voor inwoners te organiseren, waarbij preventie centraal staat. Door preventieve, laagdrempelige inzet ontstaat een kostenbesparing op duurdere zorg. UvE heeft ook in 2020 brede, integrale financiële ondersteuning aan haar inwoners geboden. Hieronder volgt een aantal casussen ter inspiratie. 

Casus: van financiële hulp naar veel meer dan dat

De heer B. meldde zich aan voor het Financieel Café. Hij had hulp nodig bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Tijdens de intake vertelde hij over gebeurtenissen in zijn leven waardoor hij werkloos was geworden. Uithoorn voor elkaar bood hem aan om met een onafhankelijk cliëntondersteuner verder in gesprek te gaan. Daar stond hij wel voor open. Nu wordt de heer B. op meerdere levensgebieden ondersteund dan alleen op financiën, gericht op het vergroten van zijn zelfredzaamheid.

Casus: Vroegsignalering en samenwerking

Jeanet voelt zich als alleenwonende moeder met twee jonge kinderen overbelast. Er bleek veel gebeurd te zijn in korte tijd, zowel op haar werk als in haar familie. Ook kwamen er brieven en aanmaningen binnen, die ze niet meer opende. Gelukkig wordt binnen UvE snel geschakeld en werd in overleg met Jeanet een budgetcoach ingeschakeld met wie ze haar financiën bekeek en die betalingsregelingen en andere voorzieningen voorstelde. 
Gesprekken met het Maatschappelijk Werk brachten rust en overzicht. Zo kreeg ze meer grip op haar situatie. Er werd ook contact gelegd met Buurtgezinnen. Zij zochten een gezin dichtbij haar waar haar kinderen terecht kunnen en die de moeder af en toe ondersteunen. Ook werd de ouder- en kindadviseur op school geraadpleegd over haar zoon. Daar kwam naar voren dat sporten voor hem een goede uitlaatklep zou zijn en zo werd contact gelegd met de sportcoach binnen UvE. Als de zoon een definitieve keuze voor een sport heeft gemaakt, zal een aanvraag worden gedaan bij het Jeugd Sport Fonds.
Jeanet voelde zich gehoord en begrepen en de maatschappelijk werker kon ook oprecht waardering uitspreken voor haar grote inzet, terwijl ze zoveel had meegemaakt. Een ander gezin dichtbij voelt als versterking. De ouder- en kindadviseur was iets waar ze niet eerder bij had stilgestaan.

Case: Budgetcoach Marianne: “Ik leer hier zelf ook zoveel van”

Nadat ze haar loopbaan in de financiële wereld had afgesloten, wilde Marianne op een andere manier de handen uit de mouwen steken. "Ik dacht aan vrijwilligerswerk, maar wat? Ik had geen zin om met collectebussen langs de deur te gaan. Toen zag ik een advertentie met een oproep voor budgetcoaches". 
Coördinator budgetcoach Daniëlle bracht haar al snel in contact met haar eerste cliënt. "Na een intakegesprek koppelt Daniëlle een inwoner met budgetvragen aan de vrijwilliger. Vaak gaat het om mensen die het overzicht kwijt zijn van hun financiën. Het eerste wat je dan doet is orde scheppen. Het doel is om te zorgen dat mensen binnen een jaar weer voldoende grip op hun financiën hebben om zelfstandig verder te kunnen. Tot nu toe is dat goed gelukt." Soms duurt coaching langer. "Zo ondersteun ik nu een vluchtelingengezin uit Irak. Ik help ze onder meer met het lezen van brieven van instanties."

Elke drie weken neemt ze deel aan het Financieel Café. "Goed dat er zo'n laagdrempelige voorziening is waar mensen terecht kunnen met hun vragen. Het kan van alles zijn: van het aanvragen van bijzondere bijstand tot kwijtschelding van belasting. Complexere vragen sturen we door." Marianne doet het met plezier: "Ik vind het ontzettend dankbaar werk. Het geeft voldoening om te zien dat mensen – vaak binnen een half jaar al – weer op eigen benen kunnen staan. En omdat ik met zulke verschillende vragen te maken krijg, leer ik er zelf ook van."

Meer weten? Samenwerken?

Neem contact op met Uithoorn voor Elkaar, op kantoortijden bereikbaar via (0297) 30 30 44, of via een mail aan info@uithoornvoorelkaar.nu.

Gemeentesteun voor gedupeerden toeslagenaffaire

Tienduizenden ouders en kinderen zijn slachtoffer geworden van de toeslagenaffaire. De Belastingdienst heeft inmiddels een aantal ouders uitbetaald, en een aantal ouders toegezegd uit te betalen, maar het einde is nog niet in zicht. Intussen komt een groot deel van deze ouders in financiële problemen. Vaak met verstrekkende gevolgen voor bijvoorbeeld huisvesting, schulden of zorg van kinderen. De gemeente Uithoorn is er voor deze ouders

De gemeente biedt ondersteuning op 5 gebieden: schulden, gezondheid, werk of dagbesteding, het gezin en wonen. De geboden hulp staat los van de compensatie door de Belastingdienst. De gemeente ontving van de Belastingdienst de contactgegevens van alle inwoners die zich bij de Belastingdienst hebben gemeld als gedupeerde van de Toeslagenaffaire. 
In totaal blijkt het om 70 gezinnen te gaan. De gemeente heeft een aparte contactpersoon voor hen vrijgemaakt. Met een groot deel van de gezinnen is inmiddels contact geweest om te bespreken of en hoe de gemeente kan helpen. 

Meer weten?

Inwoners en hun intermediairs kunnen contact opnemen met de gemeente, op kantooruren via het algemene nummer van de gemeente: (0297) 513 111. Of via een mail aan sociaal.loket@uithoorn.nl. Vraag naar de contactpersoon Toeslagenaffaire.

Financieel Café op nieuwe locatie

Het Financieel Café was vanwege de corona maatregelen genoodzaakt haar deuren te sluiten in maart 2020. Na een korte stilte kwamen eind mei de vragen weer op gang. Het Financieel Café is toen ook weer opengesteld, binnen de geldende richtlijnen. In september is het Financieel Café om praktische redenen verhuisd naar de Molenlaan (het werd te druk bij de huisartsen). Daar konden inwoners uitsluitend op afspraak met hun vragen terecht. Met een vaste groep enthousiaste, deskundige vrijwilligers wordt de continuïteit nu beter gewaarborgd.

De hulpvragen zijn zeer divers (o.a. wijzigen zorgverzekering, kwijtscheldingen, belastingvraagstukken en verzoek betalingsregelingen). Schuldeisers blijken geduldiger te zijn met het innen van betalingsachterstanden; dat biedt mogelijkheden om (grotere) schulden te voorkomen. Waar nodig worden inwoners verwezen naar een budgetcoach, maatschappelijk werk of (als er sprake was van aanvullende vragen op andere levensgebieden) naar cliëntondersteuning. Verwijzingen van inwoners vanuit de gemeente blijven achter. Het Sociaal Team attendeert inwoners op het financieel café (o.a. in telefoongesprekken, in brieven als de indruk is dat inwoners hulp nodig hebben en het is ook standaard opgenomen in het aanvraagformulier van de minimaregelingen). De inwoner krijgt dus advies maar moet zelf de stap nemen naar het financieel café. Wellicht dat dit voor sommige inwoners nog een stap te ver is. 

Inwoners met financiële vragen weten het financieel café goed te vinden. Wekelijks zijn de spreekuren volgeboekt. Waar nodig worden extra vrijwilligers ingezet om inwoners snel te kunnen ondersteunen bij hun vragen. 

Meer weten? Samenwerken?

Het Financieel Café is op kantoortijden bereikbaar via (0297) 30 30 44, of via een mail aan info@uithoornvoorelkaar.nu. Locatie: Molenlaan 63 in Uithoorn (kantoor Participe Amstelland).

De Lectuurbak

Geen kinderarmoede meer in 2030

Er gebeurt veel rondom kinderarmoede, nationaal én op gemeenteniveau. Hieronder vind je een update van de ambities, de status, en een aantal mijlpalen rondom de bestrijding van kinderarmoede. 

De Kinderalliantie bestaat in april 2021 twee jaar. Er is voor deze gelegenheid een verandertheorie gepresenteerd. Dit is een instrument die de logische stappen laat zien betreft welke stappen er genomen dienen te worden van activiteit tot impact om armoede onder kinderen te beëindigen. 

Dit sluit aan bij de internationale VN-afspraken (waar Nederland ook deel van is), die gemaakt zijn rondom de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, ook wel bekend als SDGs (Sustainable Development Goals) die als einddatum ook 2030 hebben. Deze doelen zijn opgesteld in 2015 waarvan doel I is: Einde aan armoede wereldwijd. Dit geldt ook voor Nederland, inclusief alle kinderen in Nederland. Het rijk heeft het CBS gevraagd om na 5 jaar de balans op te maken; Waar staan we met het bereiken van deze doelen? Doel 1 is het meest omvattende doel, dat alle andere doelen raakt. Dit rapport is op 15 februari gepresenteerd aan de Tweede Kamer. 

Over kinderarmoede meldt dit rapport een afname van het aantal minderjarigen dat een armoederisico loopt en van het aantal kinderen dat in armoede leeft. De inkomenskloof is de afgelopen jaren toegenomen. Er zijn ook meer huishoudens met een langdurig laag inkomen in 2019, dan in 2015. Voor alle conclusies hier geldt dat de coronapandemie en de impact nog niet is meegenomen in dit onderzoek. Overigens heeft Nederland dit doel bijgesteld tot: “Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in al haar dimensies, minstens tot de helft terugbrengen”. 
In het rapport wordt ook gerefereerd aan de vier ambities rondom Kinderarmoede voor de komende jaren. Deze ambities zijn vastgesteld in de Kamerbrief van 1 april 2019. De ambities sluiten naadloos aan op de doelen van de armoedenota Uithoorn (2019-2022). Alle kinderen doen mee! 

Leuk om te vermelden is dat betreft de vierde ambitie “goede voorbeelden rondom aanpak armoede onder kinderen delen” de Gemeente Uithoorn genoemd wordt in een rapport van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als best practise rondom aanpak kinderarmoede.  Dit gaat om de pilot kinderarmoede bestrijden op basisscholen, waarbij diverse partners, Ouder Kind Adviseurs (OKA) en Intern begeleiders (IB’ers) werden betrokken; zowel bij de opzet van de pilot als bij de uitvoering daarvan. In een gesprek met SZW hebben de uitvoeringspartners samen met de armoederegisseur een aantal “geleerde lessen” meegegeven voor anderen om dit mee te nemen in hun aanpak bestrijding kinderarmoede. Dit rapport zal binnenkort gepubliceerd worden; in de volgende Update Armoedeaanpak besteden we er uiteraard aandacht aan. 

Escaperoom laat jongeren schulden ervaren (NVVK- 18 mei 2021)

18 jaar worden is een van die levensgebeurtenissen die een enorme impact hebben op je financiële situatie. Er zijn vanaf dat moment diverse verplichtingen, van zorgverzekering tot studiekosten en bijdragen in het huishouden, of zoeken naar werk en woning. 
De Schuldenescape is een reality check. De grootste kracht zit hem in het besef welke impact geldproblemen kunnen hebben op de kwaliteit van je leven en je toekomst,' vertelt Wildenberg. 

Kinderrechten in Nederland? Zo staat het ervoor! 

Nederland heeft in 1995 het VN-kinderrechtenverdrag ondertekend, en legt iedere vijf jaar verantwoording af, betreft de status van kinderrechten. Dit zijn rechten van kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar en gaat over alles waar kinderen mee te maken krijgen: onderwijs, gezondheid, wonen, ouders, veilig opgroeien, voeding en geloof. Het kinderrechtencollectief doet aanbevelingen richting de overheid. Het vijfde rapport is op 30 april aan demissionair staatssecretaris Blokhuis aangeboden. Interessant zijn ook de aandachtspunten (pdf) die benoemd zijn. 

Nibud biedt gesprekshandreikingen bij (dreigende) geldproblemen

Door de coronacrisis liggen geldproblemen op de loer, maar erover praten is lastig en gebeurt vaak te laat, aldus het NIBUD. 

Kwijtscheldingstoets breder toepassen kan verdere financiële problemen voorkomen

Veel mensen met recht op kwijtschelding lokale belastingen lopen dit mis omdat zij contact mijdend zijn richting instanties. De Nationale Ombudsman heeft hiervoor een ronde tafel georganiseerd en aanbevelingen gedaan hoe dit geautomatiseerd kan worden, zonder de wet uitwisseling privé gegevens te schenden. 

Een jaar met Corona: Ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona. Publicatie Sociaal Cultureel Planbureau (maart 2021)

De coronapandemie heeft niet alleen grote gevolgen voor de volksgezondheid en de economie, maar ook voor de maatschappij. Voor verschillende groepen pakken deze anders uit. Het Sociaal en Cultureel Planbureau wil graag een bijdrage leveren aan het inzicht in die maatschappelijke ontwikkelingen in coronatijd. Deze publicatie geeft een overzicht van veranderingen die hebben plaatsgevonden sinds corona voor zowel burgers als de maatschappij.

Desnoods eet ik twee weken brood met pindakaas. Publicatie Kennisplatform Integratie & Samenleving (februari 2021)

Jonge, alleenstaande vluchtelingen die achttien geworden zijn, zitten ineens zonder vangnet en begeleiding vanuit jeugdzorg. Hoe regel je je geldzaken in een land dat je net kent? KIS brengt in het nieuwe rapport ‘Desnoods eet ik twee weken brood met pindakaas’ het vraagstuk in kaart. Daarnaast biedt het – voor gemeenten en andere betrokken organisaties en professionals – tips en handreikingen voor oplossingen om de financiële zelfredzaamheid van deze jongeren te versterken.