Update Armoedeaanpak Uithoorn en De Kwakel – nr. 2

Inhoud:

Armoede, ook hier!

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van de wereld behoort, heerst ook hier armoede. Armoede betekent dat je nauwelijks de touwtjes aan elkaar kan knopen. Dat het elke dag weer een opgave is om een gezonde maaltijd op tafel te krijgen, om je woonlasten te betalen en je verzekeringen. Dat het niet lukt om voldoende kleding en schoolspullen te betalen. En dat er al helemaal geen geld is voor leuke dingen. 

Mensen die in armoede leven zijn zo bezig met deze zaken, dat ze vaak te weinig ruimte in hun hoofd over houden om helder na te denken. Wat op korte termijn goed lijkt, kan juist op langere termijn averechtse gevolgen hebben. Armoede heeft ook sociale gevolgen. Het is niet leuk om niet mee te kunnen doen met activiteiten omdat je geen geld hebt. Vaak ook schamen mensen zich voor hun financiële problemen. Het zelfvertrouwen wordt minder, terwijl je juist sterk in je schoenen moet staan om uit een armoedesituatie te kunnen komen. Er ontstaan spanningen in gezinnen, waardoor ook problemen op andere vlakken ontstaan. Kortom: armoede is een probleem met grote gevolgen, voor degenen die het betreffen en voor de samenleving.
 
Maar ik hoef jullie dat natuurlijk niet te vertellen. Jullie zetten je dagelijks in voor mensen met financiële problemen. Met elkaar zetten we de schouders eronder om in Uithoorn en De Kwakel mensen met weinig geld volledig te laten deelnemen aan de samenleving en hen weer perspectief te bieden. Corona helpt niet daarbij. Zeker voor mensen in armoede is het virus van enorme invloed. Juist de activiteiten die zij nodig hebben kunnen niet op de reguliere wijze doorgaan. Ik bewonder jullie creativiteit om toch de dienstverlening zo goed mogelijk op peil te houden. Dat moeten we met elkaar nog wel even volhouden! 

Ik hoop dat de verhalen in deze update jullie weer inspiratie bieden om ons mooie werk voort te zetten.

Ria Zijlstra

Samen voor vakantieactie gezinnen in armoede

Als diakenen van de Protestantse Gemeente van Uithoorn proberen we te helpen wie geen helper heeft, zowel ver weg als dichtbij. Soms heb je het meest succes als je kunt aansluiten bij andere initiatieven. 

Zo startte Het Vakantiebureau in samenwerking met RCN-Vakantieparken in februari dit jaar een actie om 100 Nederlandse gezinnen een gratis vakantieweek aan te bieden in een RCN-vakantiepark. Voorwaarde was dat zij op bijstandsniveau leven en al enkele jaren niet op vakantie hadden kunnen gaan. In samenwerking met de intake van de Voedselbank hebben wij 12 aanvragen ingediend. Daarvan werden er 10 gehonoreerd.

Corona
Vanwege de coronacrisis kon aanvankelijk niets doorgaan. Maar uiteindelijk gingen 7 gezinnen in de herfstvakantie een week op vakantie; 3 gezinnen gaan in dit najaar nog een weekend. 
Wij hebben voor ieder gezin het inschrijfgeld betaald en het vervoer gegarandeerd. Een aantal gezinnen kon dat zelf organiseren, maar voor 4 gezinnen moesten we het gaan regelen. Die gezinnen moesten naar Ouddorp, Appelscha en Zeewolde. Omdat er ook 2 gezinnen met 4 kinderen vervoerd moesten worden, werd het wat ingewikkeld. 

Contact met Amstelring 
Ik zocht contact met Yvonne Scholtz van Amstelring omdat zij bij Het Hoge Heem gebruikmaken van een busje. Vanwege de coronacrisis werd het busje echter niet gebruikt. Zij ging bij de vrijwilligers informeren of er voor deze actie een uitzondering gemaakt kon worden. Een dag later kreeg ik echter na een oproep in de kerkdienst al hulp aangeboden om de twee grote gezinnen te kunnen vervoeren. De andere gezinnen pasten in een reguliere auto. De chauffeurs vonden het met de toenemende aantal coronabesmettingen wel een beetje spannend. We maakten met iedereen dus duidelijk de bekende afspraken over afmelden bij gezondheidsproblemen, handen desinfecteren en in de auto mondmaskers op.

Geslaagd
Het weer werkte niet echt mee, maar het werd toch een heel geslaagde korte vakantie in Ouddorp. In de herfstvakantie gingen 6 gezinnen een week naar Appelscha, Chaam, Kamperland, Ouddorp of Zeewolde, hopend op mooi weer en heel veel plezier.

Meer weten over het werk van, of samenwerken met de Diaconie in Uithoorn? Neem contact op met Henk Mathlener, voorzitter Diaconie van de Protestantse Gemeente van Uithoorn; tel. 0297-568765; e-mail: h.mathlener@pkn-uithoorn.nl.

Armoede binnen gezinnen: veel meer dan ‘weinig geld hebben’

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier armoede. Door de economische gevolgen van de coronacrisis zullen helaas nog meer mensen in armoede terechtkomen. Een ontwikkeling waarvan ook kinderen de dupe worden. 

Er is nu al sprake van nieuwe armoede onder gezinnen met kinderen, maar de verwachting is dat de grootste golf nog moet komen. Er wordt gewaarschuwd voor het verlies van nog vele duizenden banen. Al die verloren banen zorgen achter de voordeur voor armoede, ook bij gezinnen die hiervóór niet in armoede hebben geleefd. Die mensen zijn niet gewend om met schaarste te leven en hebben moeite hiermee om te gaan. Dat leidt tot extra stress bij ouders, en daarmee ook bij kinderen. Juist die stress is het pijnlijkst voor kinderen die in armoede leven. 

Als kinderen de dupe worden
Uithoorn voor Elkaar merkt nu al hoe de coronacrisis de gezinsfinanciën treft. Er zijn helaas al veel signalen van gezinnen die de schoolkosten niet kunnen betalen, geen geld hebben voor de sportvereniging van hun kind of geen verjaardagscadeautjes kunnen kopen. Uithoorn voor Elkaar kan hierbij op verschillende manieren helpen. 

De Ouder- en Kindadviseurs van Uithoorn voor Elkaar zijn verbonden aan de Uithoornse basisscholen. Zij richten zich specifiek op geldzorgen op de scholen, hebben informatie over de minimaregelingen paraat en zijn alert op levensgebeurtenissen. Signalen van geldzorgen of rondkomen met een beperkt budget worden besproken met de ouders. Samen proberen zij de financiële situatie van het gezin te stabiliseren.

Intermediair
Ook is Uithoorn voor Elkaar intermediair voor verschillende organisaties. Bijvoorbeeld voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur, dat het mogelijk maakt dat kinderen en jongeren uit gezinnen met beperkte financiële middelen, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Maar ook schakelen ze Stichting Jarige Job en de Pepernotenactie in. Daarnaast weten ze welke regelingen bestaan bij de gemeente en andere instanties, waardoor bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop mogelijk wordt.

Hulp bij financiële problemen
Gezinnen met financiële problemen kunnen verder voor een scala aan ondersteuning bij Uithoorn voor Elkaar terecht. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor het Financieel Café, waarbij inwoners geholpen kunnen worden met alle vragen op financieel gebied. Maar ook kunnen ze ondersteunen bij de aanvraag van een uitkering, het aanvragen van betalingsregelingen of samen bekijken welke voorzieningen gebruikt kunnen worden. Daarnaast kunnen volwassenen de training Grip op de Knip volgen, is er een gratis juridisch spreekuur en kunnen budgetcoaches worden ingezet.

Als spanningen te hoog oplopen
Armoede is meer dan weinig geld hebben, het brengt ook onzekerheid en spanningen met zich mee. Lopen de spanningen in een gezin te hoog op, dan kunnen de maatschappelijk werkers en cliëntondersteuners van Uithoorn voor Elkaar mensen weer op weg helpen. Schroom niet gebruik te maken van deze (kosteloze) hulp!

Meer weten over, samenwerken met Uithoorn voor elkaar? Contact het Informatie- en Adviespunt via 0297-303044, of info@uithoornvoorelkaar.nu. Of via Monique Strack van Schijndel; Uithoorn voor Elkaar / Participe Amstelland; 06-30325746; m.strack.van.schijndel@participe.nu.

Help ons helpen 0297: samen geluk brengen

Met een groep vrijwilligers helpen wij minimagezinnen die geen dagelijkse boodschappen kunnen doen. Dit doen wij met behulp van verschillende donaties vanuit de regio, van zowel particulieren als bedrijven. Denk hierbij aan potten groenten, rijst, pasta en andere nog houdbare dingen die andere gezinnen kunnen missen. Daarnaast ontvangen we donaties waarmee wijzelf verse groenten, fruit en soms vlees kunnen inkopen, zodat alle gezinnen weer een gezonde maaltijd kunnen eten. Via deze weg willen we samen iets meer geluk brengen!

Door de goede samenwerking met de gemeente kunnen we de gezinnen ook bijstaan om de juiste weg te vinden naar hulpinstanties of eventueel helpen bij diverse aanvragen. Iets wat voor ons en de gezinnen een positieve toevoeging is op ons werk. 

Speeldagen afgeblazen
Door de huidige coronaperiode hebben de gezinnen het extra zwaar. Naast het uitgeven van eten organiseren we ook altijd diverse leuke dagen voor de kinderen. Dit jaar stond onder andere een dagje Efteling op de planning; dat moesten we afblazen. Ook was alles geregeld voor een weekje camping en onze traditionele speeldagen. Helaas kon het allemaal niet doorgaan. 

Help mee aan onvergetelijke feestdagen
Ook wij merken de gevolgen van Corona waardoor ons liefdevol werk soms wordt bemoeilijkt door het teruglopen van donaties. We zijn dan ook druk bezig met het zoeken naar donateurs om er voor te zorgen dat de komende feestdagen (sinterklaas en kerst) onvergetelijk kunnen worden voor de kinderen. 
Een aantal inwoners en organisaties weten ondertussen de weg te vinden naar Help ons Helpen 0297, maar mocht u ook nog goede ideeën hebben, dan staan we daar voor open. Wilt u ons ook helpen? Dat kan uiteraard! Dit kan door middel van het doneren van etenswaren welke nog op datum zijn. Maar ook zaken als wasmiddel, tandpasta en shampoo zijn van harte welkom.
Uiteraard zijn financiële donaties ook meer dan welkom! Onze stichting beschikt over een ANBI- status. 

Meer weten? Samenwerken met Help ons Helpen 0297? Neem contact op met Patricia Gerrits; Admiraal Tromplaan 1, 1421 XT Uithoorn; Patricia-gerrits@outlook.com.
Of kijk op: samenaandeamstel.nl/help-ons-helpen-0297

Themapagina ”Laat geen geld liggen”

In de Nieuwe Meerbode is er op 30 september een themapagina gepubliceerd onder de noemer ‘Laat geen geld liggen’. Met deze dubbele pagina in het hart van de krant willen we mensen laten weten dat er verschillende manieren zijn om geldproblemen op tijd aan te pakken. 

Helaas wachten nog te veel mensen te lang om aan de bel te trekken. Vaak zijn schulden al (te) hoog opgelopen. Dat is jammer. Daarom is het uiterst belangrijk dat we blijven communiceren over de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Samenwerking met partners
Voor de invulling van deze pagina is er samenwerking gezocht met onze partners. Zoals Uithoorn voor Elkaar. Uithoorn voor Elkaar biedt namelijk verschillende diensten aan die wij als gemeente Uithoorn enorm ondersteunen. Denk aan het Financieel café of Maatje voor elkaar. Uiteraard hebben deze mooie initiatieven dan ook een plek gekregen op onze themapagina.
Maar niet alleen op het gebied van de inhoud is de samenwerking gezocht. De themapagina hebben we na publicatie in de krant ook op stevig papier laten drukken en vervolgens opgestuurd naar onze samenwerkingspartners. Met de vraag deze op een mooie plek op te hangen én onder de aandacht te brengen bij de doelgroep. Heel fijn dat daar zo positief op gereageerd is. 

Stijgend aantal minimum inkomens
In deze bizarre coronatijd is het uiterst belangrijk om goed samen te blijven werken. Het aantal mensen dat straks van een minimum inkomen moet rondkomen, zal alleen maar stijgen. Dat is in ieder geval wel de verwachting. Daarom is het extra van belang dat we elkaar blijven opzoeken. Alleen samen komen we verder in de aanpak tegen armoede!

Meer weten over de communicatie rond Armoedeaanpak Uithoorn? Neem contact op met Stijn Roes
Armoederegisseur, Afd. Samenleving, Gemeente Uithoorn; (06) 25 66 11 45;  stijn.roes@uithoorn.nl. Of kijk op laatgeengeldliggen

Inwoners, Participatieplatform en gemeente; samen voor “toegankelijkheid”

In 2017 brachten wij als Participatieplatform voor het Sociaal Domein in Uithoorn (PPSD) een ongevraagd advies uit aan de gemeente over “toegankelijkheid”. Daarbij hadden we voor ogen dat iedereen, ook inwoners met een beperking, publieke ruimtes moest kunnen bereiken. Maar ook dat iedereen in staat moest zijn voorzieningen aan te vragen, en te krijgen, nodig om de zelfredzaamheid te vergroten. 

Schouwen
We deden schouwen in 2 wijken, gaven aan dat, en hoe, de website van de gemeente toegankelijker gemaakt kon worden, ondersteunden initiatieven als Automaatje, enz.
Daarbij kwamen we ook te praten met de afdeling Communicatie van de gemeente en werd afgesproken te bekijken hoe gebruikers de website en brieven ervoeren. Parallel daaraan hadden we veelvuldig contact met de afdeling die zich richt op de inwoners met een krappe beurs. Er bleken veel meer mogelijkheden tot financiële ondersteuning te bestaan dan wij wisten. Maar de vraag was: kan iedereen dat ook aanvragen? Hoe toegankelijk zijn de regels en de website van de gemeente op dit punt? 

Ervaringsdeskundigen OTT
Er werd afgesproken dat ervaringsdeskundigen van Ons Tweede Thuis (OTT) hun oordeel hierover zouden geven, en dan vooral over het taalgebruik. Er werden door hen vele opmerkingen gemaakt, welke lijst nu bij de gemeente ligt.
Zo werden door samenwerking 2 doelstellingen ingelost: de toegankelijkheid tot een dergelijke financiële ondersteuning en het bereikbaar zijn voor een grotere groep dan voorheen.

Meer weten over het Participatieplatform Sociaal Domein? Neem contact op met Carolien van Lit-Dirks, secretaris PPSD, via info@ppsduithoorn.nl.

Leesvoer

In iedere Update krijgt u een dosis leesvoer over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de aanpak van armoede in de gemeente.

  • Mensen in armoede en/of met schulden worden onevenredig hard getroffen door de coronacrisis en het aantal mensen met schulden zal door deze crisis flink toenemen. We moeten er alles aan doen om dit niet te laten gebeuren, maar hoe? Kijk op: movisie.nl.
  • Voor wie door de coronacrisis plotseling veel minder inkomen heeft, liggen geldproblemen op de loer.
    Met het Stappenplan Grip houden bij geldzorgen zet u op een rij hoe u ervoor staat en wat u kunt doen. Kijk op: nibud.nl.
  • De kans op problematische schulden is groter bij mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Samen met Stichting Lezen en Schrijven maakte Platform31 daarom een praatplaat voor professionals om de invloed van stress te bespreken met hun (laaggeletterde) klanten. Kijk op: platform31.nl.
  • Maak het Makkelijk, Aantrekkelijk, Sociaal en Tijdig (MAST). Met deze vier eenvoudige principes kunnen beleidsmedewerkers en uitvoerders in schuldhulpverlening het verschil maken en hun klanten veel beter ondersteunen naar gezond financieel gedrag. Wil je weten hoe? Kijk op: schouderseronder.nl
  • Aan welke (geld)zaken moet je denken als je een kind hebt of een kind verwacht? Vul de tool in.
  • De gemeente Uithoorn heeft verschillende regelingen die inwoners met een krappe beurs kunnen ondersteunen. Ze zijn te vinden op: laatgeengeldliggen.

Aanmelden/afmelden update

Wilt u ook de volgende “Update Armoedeaanpak Uithoorn en De Kwakel” ontvangen? Mail naar gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van “Update Armoedeaanpak” of “zaaknummer 2020-052116”. U kunt dit mailadres ook gebruiken om zich af te melden als u geen interesse meer heeft.

Wilt u een bijdrage leveren aan de volgende Update? Mail naar Nico.Louwrier@duoplus.nl.