Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is bedoeld voor inwoners en ondernemers die door de coronamaatregelen onvoldoende inkomen en/of geldmiddelen hebben om hun woonkosten te betalen. De regeling kan tot 1 november 2021 aangevraagd worden via het online aanvraagformulier, maar kan uiterlijk lopen tot 1 oktober 2021.

Duur en hoogte van de uitkering

Onder woonkosten verstaan we: 

  • Huurkosten in de vrije sector
  • Hypotheekkosten
  • Gas, water en elektriciteit. 

U kunt de uitkering aanvragen voor maximaal 9 maanden, over de periode januari 2021 t/m september 2021. 

De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw huidige inkomen en geldmiddelen, en van uw huidige woonkosten. De TONK-regeling vergoedt woonkosten boven € 430. Kosten tot dit bedrag moet u zelf betalen. De maximale TONK-uitkering is € 1.500,- per maand.  

We bepalen uw inkomen (draagkracht) op basis van uw netto-inkomsten uit arbeid, inkomsten uit een uitkering, inkomsten uit onderneming, inkomsten uit verhuur en inkomsten uit partner- en/of kinderalimentatie. Als uw netto inkomen hoger is dan 125% van de bijstandsnorm (zie tabel) dan wordt dit afgetrokken van de TONK-uitkering.  

Gezinssituatie 125% bijstandsnorm
Alleenstaand of alleenstaande ouder   1.344,30
Samenwonend 1.920,43
Alleenstaand of alleenstaande ouder met AOW 1.494,96
Samenwonend met AOW 2.025,93
Voorwaarden 

U komt in aanmerking voor een TONK-uitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder; 
  • U woont en verblijft in de gemeente Uithoorn;
  • Door de coronamaatregelen is uw inkomen veel lager dan in januari 2020. U verwacht dat uw inkomen de komende maanden niet zal toenemen.
  • U komt niet in aanmerking voor een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag op uw WW-uitkering. Of u heeft, ondanks die regeling of uitkering, te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen.
  • U heeft op dit moment onvoldoende andere geldmiddelen.*
  • U woont in een koopwoning waarvan u de eigenaar bent, of als hoofdhuurder van een woning met een huur hoger dan € 752,33 per maand. 

* Bij geldmiddelen moet u denken aan contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins. Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet. De maximumbedragen voor geldmiddelen zijn € 6.295,-voor een alleenstaande, en €12.590 voor een gehuwde of alleenstaande ouder.

Aanvragen

Vraagt u voor de eerste keer de TONK aan? Gebruik dan het formulier 'Aanvraag TONK-regeling' hieronder: 

Logo DigiD Aanvraag TONK regeling 

Als u eerder de TONK heeft ontvangen en u wilt een verlenging aanvragen voor de periode van juli tot en met september 2021 dan kunt u onderstaand formulier 'Aanvraag TONK-regeling verlenging' gebruiken: 

Logo DigiD Aanvraag TONK regeling verlenging 

Heeft u het formulier volledig en naar waarheid ingevuld, met alle gevraagde gegevens en er zijn geen bijzonderheden bij uw aanvraag? Dan ontvangt u binnen 8 weken bericht van ons.  

Vragen? Bel de gemeente

Wilt u meer weten over de TONK-regeling of wilt u hulp bij uw aanvraag? Neem contact op met de gemeente tijdens het telefonisch spreekuur tussen 9.00 uur en 10.30 uur, via ((0297) 513 111. Of stuur een mail naar sociaal.loket@uithoorn.nl