Tijdelijk noodfonds bij hoge energiekosten

Op dit moment kan de gemeente Uithoorn de totale energietoeslag voor 2023 nog niet uitbetalen aan haar inwoners. Dit komt doordat het wetsvoorstel voor de energietoeslag 2023 nog niet is vastgesteld. We verwachten dat dit in juni dit jaar zal gebeuren. Wel zoekt de gemeente intussen samen met maatschappelijke partners naar een alternatief.

Mogelijk kunnen we inwoners die ook in 2022 energietoeslag hebben ontvangen met alvast € 500,- tegemoet komen.

We houden u via deze website op de hoogte.

Tijdelijk noodfonds energie

Waren uw energiekosten het afgelopen half jaar erg hoog en heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage uit het landelijke noodfonds energie. Via Tijdelijk Noodfonds Energie kunt u checken of u aan de volwaarden voldoet. Heeft u hulp nodig bij het doen van een aanvraag? Ga dan naar het Financieel Café (iedere dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur op de Kuyperlaan 50 en in even weken op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in de Bibliotheek van Uithoorn, Marktplein 64). 

Meer informatie