Pilot Vroeg er op af

Door samen te werken met woningcorporatie Eigen Haard, zorgverzekeraars, Gemeentebelastingen Amstelland en energiebedrijven wil de gemeente Uithoorn mensen met betalingsachterstanden in een vroeg stadium in beeld krijgen.Daarom werken de partijen vanaf nu samen mee aan de proef ‘Vroeg er op af’. De samenwerkingsovereenkomst is woensdag 27 november ondertekend door alle partijen. 

Groepsfoto Pilot Vroeg er op Af

Op huisbezoek om hulp aan te bieden

Wanneer een inwoner de rekening van meerdere vaste lasten een tijdje niet betaald heeft, gaat er een melding naar de gemeente. Het team ‘Vroeg er op af’ –een medewerker van de gemeente en Uithoorn voor Elkaar- gaan vervolgens op huisbezoek om hulp aan te bieden.

Wethouder Ria Zijlstra: ,,We willen voorkomen dat inwoners met een kleine betalingsachterstand op het punt komen dat de financiële situatie niet meer te overzien is. Ervaring leert dat mensen pas om hulp vragen als de schuld al fors opgelopen is. De schuld waarmee inwoners bij schuldhulpverlening aankomen is gemiddeld 43 duizend euro. Dat kan je niet eenvoudig meer oplossen.”

Als vaste lasten, zoals huur, premie zorgverzekering, energie en gas niet meer of niet op tijd worden betaald, dreigt huisuitzetting of afsluiting van gas en licht. Zijlstra: ,,Deze financiële problemen zorgen voor veel stress binnen een huishouden, waardoor ook andere problemen kunnen ontstaan. Door betalingsachterstanden eerder aan te pakken, zijn er meer mogelijkheden voor hulp en wordt erger voorkomen.”

De medewerkers van ‘Vroeg er op af’ bezoeken inwoners thuis. De inwoner krijgt hulp aangeboden op het gebied van financiën, maar ook andere hulp kan worden ingezet. De hulp is gratis en niet verplicht.

Minder huisuitzettingen

De gemeente Uithoorn werkt al samen met Eigen Haard om huurachterstanden en huisuitzettingen te voorkomen. Het aantal huisuitzettingen is fors gedaald. Door dit succes wil de gemeente daarom deze aanpak nu uitbreiden met Essent, Zorg & Zekerheid, VGZ, Gemeentebelastingen Amstelland en Menzis. De proef duurt een jaar.

Privacy

De gemeente mag de betalingsachterstanden van deze vaste lasten verzamelen. Leveranciers van gas, water en energie zijn zelfs wettelijk verplicht om dreigende afsluitingen aan de gemeente te melden. De gemeente moet wel zorgvuldig met de gegevens omgaan. Het doel is om inwoners te ondersteunen en vroegtijdig hulp aan te bieden en daarom heeft de gemeente de informatie nodig. Zonder toestemming van de inwoner mag de gemeente de gegevens niet delen. Ook de hulp is niet verplicht.

Lees ook de Privacyverklaring Pilot Vroeg er op af Uithoorn 2019.

Meer informatie

Lees ook: Andere werkwijze pilot ‘Vroeg er op af’ door corona.