Inkomenstoeslagen

De individuele inkomenstoeslag is een financiële bijdrage voor inwoners die 3 jaar of langer moeten rondkomen van een inkomen dat niet hoger is geweest dan 125% van de bijstandsnorm.

Voorwaarden

Eens per jaar kunt u een toeslag aanvragen. Voor deze inkomenstoeslag wordt naar uw individuele omstandigheden gekeken. Daarbij bekijken we of er zicht is op inkomensverbetering.

U ontvangt een individuele inkomenstoeslag wanneer u aan de voorwaarden voldoet. U kunt het geld vrij besteden, maar de gemeente gaat er wel vanuit dat het geld voor duurzame gebruiksgoederen wordt gebruikt, zoals een wasmachine of een koelkast.

Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar (per 1 januari 2022):

  • € 453,-- voor een alleenstaande;
  • € 453,-- voor een alleenstaande ouder;
  • € 526,-- voor gehuwden.
  • € 120,-- eerste kind;
  • €  62,-- ieder volgend kind.
Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld voor inwoners die een opleiding volgen maar door een beperking niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen.

Voorwaarden

U bent 18 jaar of ouder en hebt recht op studiefinanciering of recht op een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Voor deze regeling geldt een vermogenstoets en er wordt naar uw persoonlijk omstandigheden gekeken vanwege uw beperking.

Aanvraag

Voor meer informatie en het aanvragen van inkomenstoeslagen kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket. Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur (0297) 513 111.