Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners Uithoorn en De Kwakel

Onder het motto “Jouw gemeente, jouw zaak” biedt gemeente Uithoorn ook in 2023 gratis de cursus Politiek Actief aan. Deelnemers leren debatteren en efficiënt invloed uitoefenen op de lokale politiek. De afgelopen jaren was deze cursus erg populair en zat het ook snel vol. “Je kunt zien dat het er toe doet wat er in het gemeentehuis gebeurt. Diverse inwoners die nu betrokken zijn bij een lokale politieke partij of zelfs raadslid zijn geworden, hebben ook deze cursus gevolgd!”, zegt burgemeester Pieter Heiliegers, voorzitter van de gemeenteraad.

Cursus Politiek Actief

De cursus Politiek Actief gaat 21 maart 2023 van start en bestaat uit vijf bijeenkomsten met elk een eigen thema. Naast theoretische kennis, komen ook vaardigheden zoals debatteren en lobbyen bij de gemeente aan de orde. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard worden ook lokale politici en bestuurders uitgenodigd om ervaringen uit de praktijk te laten horen. Als afsluiting van de cursus bezoeken de deelnemers een raadsvergadering.

Voor wie

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast is de cursus ook zeer geschikt voor inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Maar ook degene die gewoon nieuwsgierig is en wel eens wil weten hoe die lokale politiek nu eigenlijk werkt, is van harte welkom! 

Ervaringen

In 2021 is deze cursus ook georganiseerd en zeer positief ontvangen. De cursus zat snel vol en een aantal deelnemers is aan de slag gegaan bij een politieke partij. “Goede verdeling van de  onderwerpen, leuke sfeer en veel ruimte voor het stellen van vragen“ “Ik heb me geen moment verveeld en werd ik in elke sessie getriggerd tot het stellen van vragen.” Aldus enkele enthousiaste deelnemers van de cursus Politiek Actief in 2021. 

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

  • dinsdag 21 maart 2023 Introductie, kennismaking en algemene staatsinrichting
  • dinsdag 4 april 2023 Hoe werkt de gemeente(raad)?
  • dinsdag 18 april 2023 Gemeentelijke financiën en lobbyen bij de gemeente
  • dinsdag 9 mei 2023 De Uithoornse politieke partijen
  • dinsdag 23 mei 2023 Debatteren en spreken in het openbaar
  • donderdag 1 juni 2023 Raadsvergadering bijwonen

Aanvang is steeds om 19.30 uur; eindtijd rond 22.00 uur.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 10 maart 2023 bij Hans van Leeuwen, raadsgriffier van Uithoorn, via griffie@uithoorn.nl. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus vol = vol.