Rekenkamer

Elke gemeente moet verplicht een Rekenkamer of een rekenkamerfunctie hebben. Een rekenkamer doet onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. De Rekenkamer controleert of de gemeente het geld efficiënt besteedt en ook of ze het geld wel aan de goede dingen uitgeeft.

De Rekenkamer is een instrument voor de gemeenteraad om beter te kunnen controleren en beter verantwoording af te kunnen leggen aan de inwoners. De Rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderwerpen ze gaat onderzoeken.

De rekenkamer is een controle instrument van de gemeenteraad en onderzoekt het gemeentelijk beleid op:

 • Doelmatigheid, is het beleid efficiënt uitgevoerd?
 • Doeltreffendheid, zijn de beoogde effecten van het beleid gerealiseerd?
 • Rechtmatigheid, voldoet de uitvoering aan de wet- en regelgeving?

Lid rekenkamer

De directeur van rekenkamer is de heer Jaap Bouwmeester. Zijn plaatsvervanger is de heer Tijmen Siermann. Beide heren zijn werkzaam via bureau I&O research respectievelijk in de functie van accountmanager en onderzoeksadviseur.

Onderzoeken

De volgende onderzoeken zijn gedaan tussen 2010 en 2015 door de voormalige Rekenkamer (bureau Necker van Naem). Deze zijn op te vragen bij Griffie@Uithoorn.nl:

 • Buurtgericht werken en participatie
 • Coalitieakkoord- resultaten
 • Communicatie - rapport
 • Eindrapport Kwaliteit Raadsvoorstellen
 • Eindrapport sturen op verbonden partijen
 • Inkoop en aanbestedingsbeleid- rapport
 • Onderwijshuisvesting- onderzoek
 • Onderzoek Bezuinigingen eindrapport
 • Participatienota- brief