J.E. (Judith) Beuse

Judith Beuse

Raadslid fractie DUS!

Contactgegevens:

Lid van:

  • commissie Wonen & Werken.

Maak kennis met Judith Beuse

Het is als raadslid mijn ambitie om:
Nauw contact en samenwerking tussen de inwoners van Uithoorn en de gemeenteraad te stimuleren. Korte lijnen, duidelijke communicatie en snelle respons op vragen en reacties. Een sfeer van saamhorigheid en betrokkenheid vergroot in mijn ogen het draagvlak voor besluiten.

Ik ben de politiek ingegaan, omdat:
Het is mijn persoonlijk streven om de komende vier jaar een hele pro-actieve en daadkrachtige bijdrage te leveren in de gemeenteraad. Ik ben een nieuwkomer in het politieke speelveld, dus zal ik veel moeten leren en veel dossierkennis moeten vergaren. Daar ga ik mij de komende weken op storten.Vervolgens zal mijn aandacht onder andere uitgaan naar onderwerpen zoals een circulaire economie, met als speerpunten vernieuwende en duurzame oplossingen op het gebied van: wonen en afvalreductie en -verwerking. Daarnaast heb ik vanuit mijn achtergrond en werkervaring een grote interesse in onderwerpen die te maken hebben met werkgelegenheid.

Mijn politieke motto luidt:
Liefdevol en respectvol omgaan met elkaar en met de natuur.